Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Zespół Szkół Ekonomicznych w Wołominie zwraca się z prośbą o złożenie oferty na „Dostawę sprzętu komputerowego oraz oprogramowania dla księgowości w Zespole Szkół Ekonomicznych w Wołominie”

Termin składania ofert: 24.09.2013r. godzina 10.00
Zespół Szkół Ekonomicznych im. Stanisława Staszica w Wołominie Aleja Armii Krajowej 38, 05-200 Wołomin zwraca się z prośbą o złożenie oferty na
„Dostawę sprzętu komputerowego oraz oprogramowania dla księgowości w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Stanisława Staszica w Wołominie”

PAŃSTWO OFERENCI

W punkcie 6 Załącznika Nr 5 „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia” (strona 6) do zapytania ofertowego na „Dostawę sprzętu komputerowego oraz oprogramowania dla księgowości w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Stanisława Staszica w Wołominie” z dnia 12 września 2013 r.
ujawniono błąd dotyczący podanej liczby gniazdek z utrzymaniem zasilania:

JEST
5. Liczba i rodzaj gniazdek z utrzymaniem zasilania: 14 x IEC320 C13

POWINNO BYĆ
5. Liczba i rodzaj gniazdek z utrzymaniem zasilania: 2 x IEC320 C13


W związku z powyższym następuje zmiana terminów:

Termin składania ofert – 24.09.2013 r. godz. 10.00

Termin otwarcia ofert-24.09.2013 r. godz.12.00
Termin składania ofert:
20.09.2013r. godzina 10.00

Oferta powinna zwierać wycenę sprzętu komputerowego oraz oprogramowania zgodnie z przedmiotem zapytania ofertowego

Miejsce składania ofert: Sekretariat Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Stanisława Staszica Aleja Armii Krajowej 38, 05-200 Wołomin

Termin składania ofert: 20.09.2013r. godzina 10.00

Termin otwarcia ofert: 20.09.2013r. godzina 12.00

Do oferty należy dołączyć:
1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu złożenia oferty.
2. Formularz ofertowy (Załącznik Nr 1).
3. Oświadczenie o spełnianiu warunków zawartych art. 22 (Załącznik Nr2).
4. Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 (Załącznik Nr 3).
5. Podpisane istotne postanowienia umowy (Załącznik Nr 4).


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Nieznany, data: 13.09.2013 r., godz. 09.25
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Rutkowska, data: 17.09.2013 r., godz. 14.51
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
17.09.2013 r., godz. 14.51Katarzyna RutkowskaEdycja strony
17.09.2013 r., godz. 14.51Katarzyna RutkowskaEdycja strony
17.09.2013 r., godz. 14.50Katarzyna RutkowskaEdycja strony
17.09.2013 r., godz. 14.50Katarzyna RutkowskaEdycja strony
17.09.2013 r., godz. 14.50Katarzyna RutkowskaEdycja strony
13.09.2013 r., godz. 09.33NieznanyEdycja strony
13.09.2013 r., godz. 09.25NieznanyDodanie strony

Strona oglądana: 4325 razy.