Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Wydział Inwestycji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Wołominie zwraca się z prośbą o złożenie ofert na: dostawę rur stalowych ocynkowanych ze szwem

Termin składania ofert: do dnia 18-07-2013 do godz. 12.00
Wydział Inwestycji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Wołominie zwraca się z prośbą o złożenie ofert na:
dostawę rur stalowych ocynkowanych ze szwem

Nazwa J.m. Ilość
Rura stalowa ocynkowana ze szwem 2 cale m 455

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:

1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 3, 05 – 200 Wołomin:
do dnia 18-07-2013 do godz. 12.00
2. Koperta / opakowanie zawierające ofertę powinno być dostarczone do zamawiającego na adres:
j.w
Oznakowanie oferty następujące:
• dane oferenta (nazwa, siedziba)
• „DOSTAWA RUR OCYNKOWANYCH 2 CALE”
„nie otwierać przed 18-07-2013 r. godz. 14.00”

3. Oferty złożone po terminie będą zwrócone wykonawcom bez otwierania.
4. Miejsce otwarcia ofert: w siedzibie zamawiającego
WYDZIAŁ INWESTYCJI I DROGOWNICTWA
05 – 200 Wołomin, ul. Kobyłkowska 1a
Pokój Nr 6, dnia 18-07-2013r. o godz. 14.00

5. Sesja otwarcia ofert. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający przekaże zebranym wykonawcom informację o wysokości kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi bezpośrednio po odczytaniu ww. informacji.

Do oferty należy załączyć:
1. Formularz oferty,
2. Podpisane istotne postanowienia umowy (Załącznik Nr 1).


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Nieznany, data: 10.07.2013 r., godz. 12.01
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 10.07.2013 r., godz. 12.01
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
10.07.2013 r., godz. 12.01NieznanyDodanie strony

Strona oglądana: 4310 razy.