Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

ZAPYTANIE OFERTOWE: Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego budowy drogi powiatowej wraz z odwodnieniem relacji Helenów - Cisówka gm. Poświętne o długości około 0.3 km

Termin składania ofert: 25.03.2013 r. godz.10.00
ZAPYTANIE OFERTOWE

Wydział Inwestycji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Wołominie zwraca się z prośbą o złożenie oferty na:

Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego budowy drogi powiatowej
wraz z odwodnieniem relacji Helenów - Cisówka gm. Poświętne o długości
około 0.3 km


Dokumentacja projektowa zawierać musi:
 • projekt budowlano-wykonawczy (obejmujący wszystkie branże w tym projekty usunięcia kolizji) budowy drogi powiatowej wraz z odwodnieniem relacji Helenów - Cisówka (Gmina Poświetne) o długości około 0.3 km wraz ze wszystkimi załącznikami, decyzjami i uzgodnieniami warunkującymi otrzymanie ZRID.
 • projekt inwentaryzacji zieleni kolidujących z inwestycją,
 • mapy podziałowe – 4 działek
 • zatwierdzony projekt stałej organizacji ruchu,
 • szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbiory robót drogowych,
 • przedmiary robót i kosztorys inwestorski,
 • wersje elektroniczną dokumentacji (DOC, PDF, DWG, KST).

  1. W ofercie należy przewidzieć wykonanie operatu wodnoprawnego i uzyskanie decyzji wodnoprawnej na przebudowę istniejącego przepustu
  2. W miejscu projektowanej drogi wg. mapy zasadniczej nie występują żadne media. Niemniej jednak nie należy wykluczyć ich obecności na danym odcinku.


  Miejsce składania ofert:
  Kancelaria WID pokój nr 3, 05-200 Wołomin, ul. Kobyłkowska 1a,
  Tel./Fax: (22) 776-19-40,
  Adres e-mail: zdp@powiat-wolominski.pl
  Oferta może być złożona drogą elektroniczną, faksem lub w formie papierowej.

  Termin składania ofert: 25.03.2013 r. godzina 10.00
  Termin otwarcia ofert: 25.03.2013 r. godzina 10.15

  Do oferty należy załączyć:
  1. Formularz oferty,
  2. Podpisane istotne postanowienia umowy (Załącznik Nr 1).


 • Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
  Wprowadził:Nieznany, data: 20.03.2013 r., godz. 11.10
  Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 22.03.2013 r., godz. 09.18
  Rejestr zmian:
  CzasAdministratorOpis zmiany
  22.03.2013 r., godz. 09.18NieznanyEdycja strony
  20.03.2013 r., godz. 11.17NieznanyEdycja strony
  20.03.2013 r., godz. 11.17NieznanyEdycja strony
  20.03.2013 r., godz. 11.12NieznanyEdycja strony
  20.03.2013 r., godz. 11.12NieznanyEdycja strony
  20.03.2013 r., godz. 11.10NieznanyDodanie strony

  Strona oglądana: 4941 razy.