Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

ZAWIADOMIENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA

ZAWIADOMIENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA


Zawiadamiamy, że postępowanie o zamówienie publiczne w trybie zapytania ofertowego o wartości poniżej 14000 euro zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) dotyczące:
Wykonanie corocznej okresowej kontroli polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektów budowlanych będących w posiadaniu Starostwa Powiatowego w Wołominie zgodnie z ustawą Prawo Budowlane.

Znak sprawy: SPW.273.158.2012 zostało rozstrzygnięte.

WYBRANO OFERTĘ FIRMY: KAROMBUD ul. Pogodna 3 89-606 Chojniczki

UZASANIENIE:
Po dokonaniu oceny ofert, pod względem kryterium ceny oraz spełnienia wszystkich wymagań formalnych stawianych przez Zamawiającego, została wybrana oferta w/w Wykonawcy .


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Nieznany, data: 09.11.2012 r., godz. 11.42
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 09.11.2012 r., godz. 11.50
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
09.11.2012 r., godz. 11.50NieznanyEdycja strony
09.11.2012 r., godz. 11.47NieznanyEdycja strony
09.11.2012 r., godz. 11.45NieznanyEdycja strony
09.11.2012 r., godz. 11.42NieznanyDodanie strony

Strona oglądana: 1820 razy.