Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Wykonanie materiałów promocyjnych w związku z realizacją projektu pn. „Adaptacja zabytkowego pałacu w Chrzęsnem na cele edukacyjno-kulturalne” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozowoju Regionalnego w ramach Regionalnego Pro

Oferty należy składać w terminie do dnia 26 października 2012r.
ZAPYTANIE OFERTOWE


Wykonanie materiałów promocyjnych w związku z realizacją projektu pn. „Adaptacja zabytkowego pałacu w Chrzęsnem na cele edukacyjno-kulturalne” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozowoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Powiat Wołomiński zaprasza do złożenia oferty na wykonanie materiałów promocyjnych w ramach realizacji projektu pn. „Adaptacja zabytkowego pałacu w Chrzęsnem na cele edukacyjno-kulturalne” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

I. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zapytania jest usługa wykonania na potrzeby realizacji projektu następujących materiałów promocyjnych wraz z nadrukiem:

1. Zestaw karteczek samoprzylepnych zgodny z załącznikiem nr 3 lub równoważny.

1.1. Parametry techniczne:
1.1.1. Materiał: karton, papier.
1.1.2. Preferowany kolor: czarny
1.1.3. Preferowane wymiary: 124 x 81 x 4 mm.

1.2. Ilość: 200 szt.

1.3. Nadruk: nadruk na zestawach karteczek powinien być wykonany w jednym kolorze (białym), w jednym miejscu.

2. Notes ekologiczny z długopisem zgodny załącznikiem nr 4 lub równoważny.

2.1. Parametry techniczne
2.1.1. Materiał: karton, papier.
2.1.2. Preferowany kolor: czarny.
2.1.3. Preferowane wymiary: 138 x 120 x 18 mm.

2.2. Ilość: 200 szt.

2.3. Nadruk: nadruk na notesach powinien być wykonany w jednym kolorze (białym),
w jednym miejscu.

3. Parasol automatyczny zgodny z załącznikiem nr 5 lub równoważny.

3.1. Parametry techniczne:
3.1.1. Materiał: drewniany trzon i rączka, czasza parasola pokryta materiałem typu poliester.
3.1.2. Preferowany kolor materiału czaszy: granatowy.
3.1.3. Preferowane wymiary: średnica 103, wysokość 90 cm.

3.2. Ilość: 120 szt.

3.3. Nadruk: nadruk na parasolach powinien być wykonany w jednym kolorze(białym) na jednym panelu.

Treść nadruku jaki ma być zamieszczony na materiałach promocyjnych stanowi załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

II. Termin wykonania zamówienia

15 dni od daty udzielenia zamówienia

III. Kryteria oceny ofert – cena 100%

IV. Informacje na temat przygotowania oferty

1. Oferta powinna być przygotowana na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania. Oferty wypełnione na formularzu niezgodnym z załącznikiem nr 1 zostaną odrzucone.
2. Ceny poszczególnych materiałów promocyjnych powinny zawierać koszt wykonania nadruku.
3. Do oferty należy dołączyć przykładową wizualizację poszczególnych materiałów promocyjnych bez nadruku.
4. Oferta powinna zawierać:
 - wypełniony druk oferty,
 - wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej lub KRS,
 - wizualizację materiałów promocyjnych.

V. Termin i sposób składania oferty

Oferty należy składać w terminie do dnia 26 października 2012r.

Sposób składania ofert – Kancelaria Starostwa Powiatowego w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3, w zaklejonej kopercie lub przesyłka listowna na adres Starostwo Powiatowe w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin z dopiskiem Oferta na wykonanie materiałów promocyjnych w ramach realizacji projektu pn. „Adaptacja zabytkowego pałacu w Chrzęsnem na cele edukacyjno-kulturalne”,
fax nr 22 776 53 90, e-mail ze@powiat-wolominski.pl

VI. Kontakt z zamawiającym
Osobą upoważnioną do kontaktu jest Marcin Kmieć, Wydział Obsługi Zarządu, e-mail: ze@powiat-wolominski.pl, tel. 22 787 43 01,03,04 wew. 122.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Nieznany, data: 12.10.2012 r., godz. 09.38
Ostatnia aktualizacja:Emilia Płachetko, data: 20.02.2013 r., godz. 14.10
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
20.02.2013 r., godz. 14.10Emilia PłachetkoZmiana przynależności strony
12.10.2012 r., godz. 09.43NieznanyEdycja strony
12.10.2012 r., godz. 09.42NieznanyEdycja strony
12.10.2012 r., godz. 09.41NieznanyEdycja strony
12.10.2012 r., godz. 09.38NieznanyDodanie strony

Strona oglądana: 4515 razy.