Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Wołominie zwraca się z prośbą o złożenie oferty na bieżącą dostawę środków do eksploatacji pojazdów dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Wołominie

termin składania ofert: 28.09.2012 r. godz. 16:00
ZAPYTANIE OFERTOWE

„Dostawa środków do eksploatacji pojazdów"
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Wołominie zwraca się z prośbą o złożenie oferty na bieżącą dostawę środków do eksploatacji pojazdów dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Wołominie.


OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem postępowania jest dostawa środków do eksploatacji pojazdów w łącznej ilości:

Lp Rodzaj artykułu Ilość Jednostka miary
1 Etylina 95 2 000 litr
2 Olej silnikowy 20 litr
3 Olej hydrauliczny 10 litr
4 Płyn do chłodnic 30 litr
5 Płyn do spryskiwaczy 30 litr
6 Odmrażacz 2 szt

Do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Wołominie.
Dostawa odbywać się będzie sukcesywnie, w okresie od września 2012 do końca sierpnia 2012r., według potrzeb Zamawiającego.
Dostawca zobowiązuje się do dostaw przedmiotu zamówienia po każdorazowym zgłoszeniu przez Zamawiającego takiej potrzeby.
Dostawca po dostawie wystawi dla Zamawiającego zbiorczą fakturę raz w miesiącu, opiewającą na kwotę i ilość, na jaką został dostarczony przedmiot zamówienia uwzględniając przewidziany rabat.
Płatność za wykonane usługi dokonywana będzie na rachunek bankowy Wykonawcy w ciągu 30 dni kalendarzowych, licząc od dnia dostarczenia właściwej faktury do siedziby Zamawiającego.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewykorzystania ilościowo oraz kwotowo oferty zawartej w zapytaniu ofertowym
Po wyborze Wykonawcy zostanie przygotowana umowa, według której będą wystawiane faktury za dostawę środków do eksploatacji pojazdów.

Oferty można składać: na piśmie w Kancelarii Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Wołominie, ul. Legionów 78, pokój nr 44, przesłać faxem pod numer (22) 776 -44-94 lub pocztą elektroniczną na adres pinb@powiat-wolominski.pl

Do oferty należy dołączyć: kopię, poświadczoną za zgodność z oryginałem, wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego lub wpisu do Ewidencji Działalności Gospodarczej, podpisany Opis Przedmiotu Zamówienia oraz oświadczenia stanowiące załącznik 1 i 2.


Termin składania ofert:

Rozpoczęcia: 21.09.2012r
Zakończenia: 28.09.2012r godz. 16:00
Termin otwarcia ofert: 01.10.2012 do godz. 10:00


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Rutkowska, data: 24.09.2012 r., godz. 10.16
Ostatnia aktualizacja:Emilia Płachetko, data: 20.02.2013 r., godz. 14.12
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
20.02.2013 r., godz. 14.12Emilia PłachetkoZmiana przynależności strony
24.09.2012 r., godz. 11.54NieznanyEdycja strony
24.09.2012 r., godz. 11.51NieznanyEdycja strony
24.09.2012 r., godz. 10.20Katarzyna RutkowskaEdycja strony
24.09.2012 r., godz. 10.16Katarzyna RutkowskaDodanie strony

Strona oglądana: 4417 razy.