Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Starostwo Powiatowe w Wołominie prosi o złożenie oferty cenowej na udział grup rekonstrukcyjnych oraz wykonanie scenografii na polu inscenizacji „Ossów 1920 rok”, która odbędzie się 15.08.2012 r. w Ossowie.

Termin składania ofert: do dnia 2 sierpnia 2012 r.
Starostwo Powiatowe w Wołominie prosi o złożenie oferty cenowej na udział grup rekonstrukcyjnych oraz wykonanie scenografii na polu inscenizacji „Ossów 1920 rok”, która odbędzie się 15.08.2012 r. w Ossowie.

1. Opis przedmiotu zamówienia:

Udział grup rekonstrukcyjnych w liczbie do 200 osób (80 osób – żołnierze bolszewiccy). Każdy rekonstruktor zobowiązany jest do posiadania odpowiedniego umundurowania i oporządzenia z roku 1920.
Grup rekonstrukcyjne strona polska: szpital polowy, harcerze i harcerki, oddziały wielkopolskie, oddziały legionowe, Policja Państwowa, saperzy, artylerzyści, kawalerzyści, woźnice, ludność cywilna. Grup rekonstrukcyjne strona bolszewicka: kawaleria, piechota.

Zabudowa 3 domy drewniane, kryte matą słomianą, studnia z żurawiem, 4 płoty, krzyż lub kapliczka. Przeszkody inżynieryjne: 5 kozłów „hiszpańskich”, drewniane skrzynie, beczka. Mostek na rzece Długiej, kładka na rzece Ossów, kładka pozorna (wysadzona w trakcie rekonstrukcji).

3. Sposób przygotowania oferty:
Wykonawca powinien przedstawić cenę brutto za w/w przedmiot zamówienia.
Termin i miejsce realizacji zamówienia:
15 sierpnia 2012 r. w godzinach 07:00-14:45
Ossów, gmina Wołomin, powiat wołomiński

4. Miejsce, sposób i termin składania ofert:
Ofertę należy składać na piśmie w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin pokój nr 4, lub przesłać na adres e-mail: k.rutkowska@powiat-wolominski.pl w terminie do dnia 2 sierpnia 2012 r. do godziny 11:00.


5. Informacje:
Wydział Edukacji Kultury i Promocji
Starostwa Powiatowego w Wołominie
ul. Prądzyńskiego 3
05-200 Wołomin
Tel. (22) 787-43-01 wew.164


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Rutkowska, data: 26.07.2012 r., godz. 15.20
Ostatnia aktualizacja:Emilia Płachetko, data: 20.02.2013 r., godz. 14.26
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
20.02.2013 r., godz. 14.26Emilia PłachetkoZmiana przynależności strony
26.07.2012 r., godz. 15.50Katarzyna RutkowskaEdycja strony
26.07.2012 r., godz. 15.29Katarzyna RutkowskaEdycja strony
26.07.2012 r., godz. 15.20Katarzyna RutkowskaDodanie strony

Strona oglądana: 4838 razy.