Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Starostwo Powiatowe w Wołominie prosi o przedstawienie oferty na uprzątnięcie terenów leśnych położonych wzdłuż dróg powiatowych oraz lasów

Termin składania dokumentów do dnia 30 marca 2012 r.
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT


Starostwo Powiatowe w Wołominie prosi o przedstawienie oferty na uprzątnięcie terenów leśnych położonych wzdłuż dróg powiatowych oraz lasów mienia opuszczonego, położonych na terenie Powiatu Wołomińskiego.

Zakres zadania obejmuje:
1. uprzątnięcie odpadów z terenu działek leśnych oraz
2. przekazanie odpadów podmiotom uprawnionym w zakresie gospodarki odpadami, łącznie z wszystkimi niezbędnymi czynnościami.

Dopuszcza się składanie ofert częściowych, przy czym zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru oferty częściowej także z oferty całościowej.
W przypadku złożenia oferty całościowej lub częściowej, niezbędne jest posiadanie decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami wydanej przez marszałka województwa właściwego ze względu na miejsce siedziby firmy lub zezwolenia na transport odpadów oraz przynajmniej promesy dot. możliwości przyjęcia odpadów do unieszkodliwienia przez uprawniony podmiot.
Lokalizacja terenu zostanie wskazana wykonawcy w terenie.
Ponadto informujemy, że wymagane będzie przedstawienie kart ewidencji odpadów jako załączników do protokołu odbioru.

Termin wykonania ww. prac ustala się do dnia 30 kwietnia 2012 r.

Prosimy o złożenie oferty do dnia 30 marca 2012r. do godz. 10.00 w Kancelarii Starostwa Powiatu Wołomińskiego, ul. Prądzyńskiego 3, pok. nr 4 w zamkniętej kopercie z napisem:OFERTA NA SPRZĄTANIE LASÓW lub na adres e-mail: wos@powiat-wolominski.pl ; gumkowski.wos@powiat-wolominski.pl lub faksem na numer: 022 776 50 93.Oczekujemy odpowiedzi według załączonego formularza oferty


Wytworzył lub odpowiada za treść:Wydział Ochrony Środowiska, data: 20.03.2012 r.
Wprowadził:Katarzyna Rutkowska, data: 20.03.2012 r., godz. 09.11
Ostatnia aktualizacja:Emilia Płachetko, data: 20.02.2013 r., godz. 14.31
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
20.02.2013 r., godz. 14.31Emilia PłachetkoZmiana przynależności strony
20.03.2012 r., godz. 09.12Katarzyna RutkowskaEdycja strony
20.03.2012 r., godz. 09.11Katarzyna RutkowskaDodanie strony

Strona oglądana: 5169 razy.