Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Wydział Inwestycji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Wołominie zwraca się z prośbą o złożenie oferty na: Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego przebudowy skrzyżowania drogi powiatowej Nr 4333W i drogi powiatowej Nr 4351W w msc. Międzyleś

Termin składania ofert: 08.03.2012 r. godzina 12.00
Wydział Inwestycji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Wołominie zwraca się z prośbą o złożenie oferty na:

Wykonania projektu budowlano-wykonawczego przebudowy skrzyżowania drogi powiatowej Nr 4333W i drogi powiatowej Nr 4351W w msc. Międzyleś (Gmina Poświętne)

Dokumentacja projektowa zawierać musi:
• dwie koncepcje przebudowy skrzyżowania drogi powiatowej Nr 4333W
i drogi powiatowej Nr 4351W (skrzyżowanie typu rondo i skrzyżowanie
typu T),
• projekt budowlano-wykonawczy przebudowy skrzyżowania drogi powiatowej Nr 4333W i drogi powiatowej Nr 4351W wraz ze wszystkimi załącznikami, decyzjami i uzgodnieniami warunkującymi otrzymanie pozwolenia na budowę,
• projekt budowlano-wykonawczy budowy odwodnienia projektowanej przebudowy skrzyżowania wraz ze wszystkimi załącznikami, decyzjami i uzgodnieniami warunkującymi otrzymanie pozwolenia na budowę,
• projekt budowlano-wykonawczy przebudowy słupa (słupów) energetycznego NN kolidującego z planowaną inwestycją,
• projekt inwentaryzacji zieleni warunkujący otrzymanie pozwolenia na wycinkę drzew kolidujących z inwestycją (o ile zajdzie taka konieczność),
• zatwierdzony projekt stałej organizacji ruchu,
• szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbiory robót drogowych,
• przedmiary robót i kosztorys inwestorski,
• wersje elektroniczną dokumentacji.

Miejsce składania ofert:
Kancelaria WID pokój nr 3, 05-200 Wołomin, ul. Kobyłkowska 1a,
Tel/Fax: (22) 787-05-20,
e-mail: zdp@powiat-wolominski.pl

Oferta może być złożona drogą elektroniczną, faksem lub w formie papierowej.

Termin składania ofert: 08.03.2012 r. godzina 12.00

Termin otwarcia ofert: 08.03.2012 r. godzina 12.15


Do oferty należy załączyć:
1. Formularz oferty,
2. Podpisane istotne postanowienia umowy (Załącznik Nr 1).


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Rutkowska, data: 06.03.2012 r., godz. 10.41
Ostatnia aktualizacja:Emilia Płachetko, data: 20.02.2013 r., godz. 14.32
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
20.02.2013 r., godz. 14.32Emilia PłachetkoZmiana przynależności strony
07.03.2012 r., godz. 08.38Katarzyna RutkowskaEdycja strony
06.03.2012 r., godz. 10.45Katarzyna RutkowskaEdycja strony
06.03.2012 r., godz. 10.43Katarzyna RutkowskaEdycja strony
06.03.2012 r., godz. 10.41Katarzyna RutkowskaDodanie strony

Strona oglądana: 5046 razy.