Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Wydział Inwestycji i Drogownictwa Starostwa ”Opracowania map zawierających projekty podziału nieruchomości niezbędnych do prawidłowego wydzielenia działek pod poszerzenie istniejącego pasa drogowego (obręb Zielonka) (W ramach zadania: Rozbudowa drog

Termin składania ofert: 09.02.2012 r. godzina 14.00
ZAPYTANIE OFERTOWE

Wydział Inwestycji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Wołominie zwraca się z prośbą o złożenie ofert na:
”Opracowania map zawierających projekty podziału nieruchomości niezbędnych do prawidłowego wydzielenia działek pod poszerzenie istniejącego pasa drogowego (obręb Zielonka) (W ramach zadania: Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4351W relacji Zabraniec – Okuniew)”


Szczegółowe wytyczne dotyczące wydzielenia działek pod poszerzenie pasa drogowego (zgodnie z załączonym projektem zagospodarowania terenu):
• ilość działek podlegających podziałowi w związku z przewidywaną rozbudową drogi w zakresie wynikającym z opisu przedmiotu Zamówienia wynosi 10 działek – ilość działek powstała po podziale: 20.
• przejęcie działki w całości: 1szt.
• zakres podziału obejmuje:
- dokonanie podziału geodezyjnego wraz ze sporządzeniem niezbędnej ilości projektów podziału wraz z wykonaniem wykazów zmian gruntowych,
- uzgodnienie projektów podziału z odpowiednimi organami,
- każda dzielona działka ma być na oddzielnym arkuszu,
• podziału działek należy wykonać zgodnie z ustawą z dn. 10 kwietnia 2003 r. „O szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych” (Dz. U. z 2008r. Nr 193, poz. 1194 z późn. zm.).

Miejsce składania ofert:
Kancelaria WID pokój nr 3, Wołomin, ul. Kobyłkowska 1a,
Tel/Fax: (22) 776-19-40,
e-mail: zdp@powiat-wolominski.pl

Oferta może być złożona drogą elektroniczną, faksem lub w formie papierowej.

Termin składania ofert: 09.02.2012 r. godzina 14.00

Termin otwarcia ofert: 09.02.2012 r. godzina 14.15


Do oferty należy załączyć:
1. Formularz oferty,
2. Podpisane istotne postanowienia umowy (Załącznik Nr 1).

Podstrony:

Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Rutkowska, data: 07.02.2012 r., godz. 14.52
Ostatnia aktualizacja:Emilia Płachetko, data: 20.02.2013 r., godz. 14.33
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
20.02.2013 r., godz. 14.33Emilia PłachetkoZmiana przynależności strony
07.02.2012 r., godz. 14.52Katarzyna RutkowskaDodanie strony

Strona oglądana: 5253 razy.