Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Przewóz zwłok osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych na terenie Powiatu Wołomińskiego do Zakładu Medycyny Sądowej w Warszawie w latach 2012 – 2013

Termin składania ofert: 30 listopada 2011 r.
Zapraszam do złożenia oferty na przewóz zwłok osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych na terenie Powiatu Wołomińskiego do Zakładu Medycyny Sądowej
w Warszawie.


1. Szczegółowy opis przedmiotu i sposobu realizacji usługi przewozu zwłok zawierają załącznik nr 1 i załącznik nr 3. Realizację zadania należy rozpocząć w terminie od dnia 01 stycznia 2012 r. Termin realizacji zadania upływa z dniem 31 grudnia 2013 r.

2. Ofertę należy złożyć w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Wołominie 05-200, ul. Prądzyńskiego 3 (I piętro, pokój nr 4) do dnia 30 listopada 2011 r. do godz. 1600.
W przypadku ofert nadsyłanych poczta liczy się data stempla pocztowego.

Zapytania w sprawie oferty należy kierować do Naczelnika Wydziału Spraw Obywatelskich Starostwa Doroty Romańczuk tel. 22 787-43-03 w. 104.

3. Do oferty należy dołączyć:
a. opis przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1),
b. oświadczenie wynikające z postanowień art. 22 i 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (załącznik nr 2),
c. parafowany wzór umowy - istotne postanowienia umowy (załącznik nr 3) oraz
d. wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego lub inny właściwy dokument stanowiący o podstawie działalności podmiotu, zgodny z aktualnym stanem faktycznym
i prawnym, niezależnie od tego kiedy został wydany,
e. zezwolenie z Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego na prowadzenie przewozu zwłok.

4. Podstawą wyboru oferty jest cena brutto za 1 przewóz.

W przypadku różnicy w cenach przewozu zwłok z poszczególnych miejscowości, ocenie podlegała będzie średnia cena z dwóch lat za 1 przewóz (stanowiąca sumę kwot za przewozy ze wszystkich miejscowości w latach 2012 - 2013 dzieloną przez liczbę miejscowości dzieloną przez lata).


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Rutkowska, data: 31.10.2011 r., godz. 14.51
Ostatnia aktualizacja:Emilia Płachetko, data: 20.02.2013 r., godz. 14.35
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
20.02.2013 r., godz. 14.35Emilia PłachetkoZmiana przynależności strony
31.10.2011 r., godz. 14.51Katarzyna RutkowskaDodanie strony

Strona oglądana: 5261 razy.