Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Powiat Wołomiński ogłasza konkurs ofert na wybór brokera ubezpieczeniowego świadczącego usługi w zakresie pośrednictwa ubezpieczeniowego zgodnie z ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym (Dz. U. Nr 124 poz. 1154 z późn. zm.).

Oferty należy składać do dnia 28 października 2011 r. do godz. 10.00
Powiat Wołomiński ogłasza konkurs ofert na wybór brokera ubezpieczeniowego świadczącego usługi w zakresie pośrednictwa ubezpieczeniowego zgodnie z ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym (Dz. U. Nr 124 poz. 1154 z późn. zm.).

Do zadań brokera ubezpieczeniowego należeć będzie w szczególności:
1. analiza ryzyka ubezpieczeniowego występującego w związku z funkcjonowaniem Powiatu Wołomińskiego i prowadzoną działalnością;
2. świadczenie usług związanych z planowaniem i organizacją ochrony ubezpieczeniowej dla występujących ryzyk związanych z funkcjonowaniem Powiatu Wołomińskiego i prowadzoną działalnością;
3. budowa kompleksowego programu ubezpieczeniowego zgodnie z wymaganiami określonymi przez Powiat Wołomiński;
4. nadzór nad bieżącą obsługą ubezpieczeń, w tym m.in.:
a. przekazywanie informacji o zakończeniu czasu trwania polisy,
b. dokonywanie doubezpieczeń w czasie trwania ubezpieczeń;
c. aktywne uczestnictwo w procedurze likwidacji szkód i roszczeń odszkodowawczych;
d. analiza rynku ubezpieczeniowego pod kątem poszczególnych produktów ubezpieczeniowych w celu późniejszego ich zastosowania oraz badanie kondycji finansowej zakładów ubezpieczeń;
e. doradztwo w zakresie ubezpieczeń i prawa ubezpieczeniowego.
5. prowadzenie lub organizacja bezpłatnych szkoleń dotyczących funkcjonującego programu ubezpieczenia Powiatu Wołomińskiego i formuły likwidacji szkód;

1. Oferty należy składać do dnia 28 października 2011 r. do godz. 10.00 na adres Starostwo Powiatowe w Wołominie ul. Prądzyńskiego 3;
2. Oferty złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone bez otwierania;
3. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy umieścić w zaklejonej kopercie z napisem:

OFERTA NA BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA STAROSTWA POWIATOWEGO W WOŁOMINIE
NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 28 października 2011 GODZ. 10.15.”


Szczegółowe informacje oraz załączniki poniżej


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Rutkowska, data: 13.10.2011 r., godz. 09.32
Ostatnia aktualizacja:Emilia Płachetko, data: 20.02.2013 r., godz. 14.36
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
20.02.2013 r., godz. 14.36Emilia PłachetkoZmiana przynależności strony
13.10.2011 r., godz. 09.37Katarzyna RutkowskaEdycja strony
13.10.2011 r., godz. 09.35Katarzyna RutkowskaEdycja strony
13.10.2011 r., godz. 09.32Katarzyna RutkowskaDodanie strony

Strona oglądana: 5160 razy.