Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Wykonania projektu budowlano-wykonawczego remontu nawierzchni bitumicznej drogi powiatowej Nr 4311W na odcinku od drogi woj. Nr 634 w msc. Czarna do drogi woj. Nr 636 w msc. Wola Rasztowska o długości około 9 km

Termin składania ofert: 25.08.2011 r. godz. 10.00
ZAPYTANIE OFERTOWE

Wydział Inwestycji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Wołominie zwraca się z prośbą o złożenie oferty na:

„Wykonania projektu budowlano-wykonawczego remontu nawierzchni bitumicznej drogi powiatowej Nr 4311W na odcinku od drogi woj. Nr 634 w msc. Czarna do drogi woj. Nr 636 w msc. Wola Rasztowska o długości około 9 km”

Dokumentacja projektowa zawierać musi:
• projekt budowlany remontu nawierzchni bitumicznej drogi wraz z remontem odwodnienia drogi powiatowej Nr 4311W wraz ze wszystkimi niezbędnymi załącznikami, decyzjami i uzgodnieniami,
• szczegółowy projekt wykonawczy remontu nawierzchni bitumicznej drogi wraz z remontem odwodnienia drogi powiatowej Nr 4311W,
• projekt inwentaryzacji zieleni,
• opracowanie dokumentacji geotechnicznej z rozpoznaniem warunków gruntowych,
• uzgodniony projekt stałej organizacji ruchu na przedmiotową drogę,
• szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbiory robót drogowych,
• przedmiary robót i kosztorys inwestorski,
• wersje elektroniczną dokumentacji.

Miejsce składania ofert:
Kancelaria WID, pokój nr 3, 05-200 Wołomin, ul. Kobyłkowska 1a,
Tel/Fax: (22) 776-19-40,
e-mail: zdp@powiat-wolominski.pl

Oferta może być złożona drogą elektroniczną, faksem lub w formie papierowej.

Termin składania ofert: 25.08.2011 r. godzina 10.00

Termin otwarcia ofert: 25.08.2011 r. godzina 10.15

Do oferty należy załączyć:
1. Formularz oferty,
2. Podpisane istotne postanowienia umowy


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Nieznany, data: 23.08.2011 r., godz. 13.39
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 07.09.2011 r., godz. 15.45
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
07.09.2011 r., godz. 15.45NieznanyZmiana przynależności strony
23.08.2011 r., godz. 13.39NieznanyDodanie strony

Strona oglądana: 4896 razy.