Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Wykonanie pomiarów hałasu w środowisku oraz przedłożenia raportu z wykonanych pomiarów hałasu

termin składania ofert: 29.07.2011 r. godz. 10.00
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
Starostwo Powiatowe w Wołominie, prosi o przedstawienie oferty na wykonanie pomiarów hałasu w środowisku oraz przedłożenia raportu z wykonanych pomiarów hałasu.

Pomiar należy wykonać na terenie miasta Wołomin, w porze nocnej pomiędzy godziną 0200 a 0500, w trzech punktach pomiarowych zlokalizowanych na terenach podlegających ochronie przed hałasem. Źródłami hałasu podlegającymi badaniu są dwa agregaty chłodnicze zamontowane na ścianie zewnętrznej budynku produkcyjnego (w tym hałas generowany przez styczniki podczas włączania się i wyłączania urządzeń), klimatyzator oraz hałas powstający w wyniku użytkowania całego obiektu (inne instalacje i urządzenia zakładu).

Pomiar należy wykonać zgodnie z metodyką referencyjną zawartą w załączniku nr 6 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2008 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody (Dz. U. Nr 206 poz. 1291).

Lokalizacja obiektu, którego dotyczy pomiar, zostanie wskazana wykonawcy w terenie.

Ponadto informujemy, że wymagane jest posiadanie akredytacji w zakresie wykonywania pomiarów hałasu w środowisku oraz świadectw legalizacyjnych sprzętu pomiarowego.

Termin wykonania ww. pomiarów ustala się do dnia 23 sierpnia 2011r. – konkretna data podlega uzgodnieniu z Zamawiającym.

Prosimy o złożenie oferty przedstawiającej wartość zamawiania netto oraz stawkę podatku VAT, do dnia 29 lipca 2011r. do godz. 10.00 w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 3, pok. nr 4 w zamkniętej kopercie z napisem:
„OFERTA NA POMIARY HAŁASU”

lub na adres e-mail: wos@powiat-wolominski.pl ; gumkowski.wos@powiat-wolominski.pl lub faksem na numer: 022 776 50 93.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Nieznany, data: 26.07.2011 r., godz. 14.47
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 08.08.2011 r., godz. 14.12
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
08.08.2011 r., godz. 14.12NieznanyZmiana przynależności strony
26.07.2011 r., godz. 14.48NieznanyEdycja strony
26.07.2011 r., godz. 14.47NieznanyDodanie strony

Strona oglądana: 4733 razy.