Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Wydział Dróg Powiatowych prosi o podanie średniej ceny brutto za 1 tonę emulsji kationowej szybkorozpadowej K1 70% SBR

termin składania ofert do dnia 04.07.2011 r. do godz. 10.00
Wydział Dróg Powiatowych Starostwa Powiatowego w Wołominie prosi o podanie średniej ceny brutto za 1 tonę emulsji kationowej szybkorozpadowej K1 70% SBR nie wliczając transportu do Zamawiającego (Zamawiający zapewnia dostawę własnym transportem i na własny koszt). Termin realizacji zamówienia: do 28.10.2011 r.

1. Oferta na emulsję kationową szybkorozpadową K1 70% SBR powinna spełniać parametry zawarte w PN-EN 13808:2010 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Zasady klasyfikacji kationowych emulsji asfaltowych.
2. Z uwagi na odbiór własnym transportem, zamawiający oczekuje ofert od dostawców zlokalizowanych w odległości do 100 km od Wołomina.

3. Ofertę należy złożyć w siedzibie Wydziału Dróg Powiatowych 05-200 Wołomin ul. Kobyłkowska 1a pok. nr 3 do dnia 04.07.2011 r. do godz. 10.00
4. Oferta może być złożona pocztą elektroniczną, faksem, lub w formie papierowej.
5. Osoba do kontaktów- Krzysztof Kornacki Tel/Fax: (22) 776-19-40
e-mail zdp@powiat-wolominski.pl


6. Załączniki:
1) Istotne postanowienia umowy

Podstrony:

Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Rutkowska, data: 28.06.2011 r., godz. 11.40
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 11.07.2011 r., godz. 12.03
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
11.07.2011 r., godz. 12.03NieznanyZmiana przynależności strony
28.06.2011 r., godz. 11.41Katarzyna RutkowskaEdycja strony
28.06.2011 r., godz. 11.40Katarzyna RutkowskaDodanie strony

Strona oglądana: 4761 razy.