Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Sprzątanie terenów leśnych położonych wzdłuż dróg powiatowych oraz lasów mienia opuszczonego

Termin skladania ofert: 28.06.2011 godzi. 10.00
Starostwo Powiatowe w Wołominie prosi o przedstawienie oferty na uprzątnięcie terenów leśnych położonych wzdłuż dróg powiatowych oraz lasów mienia opuszczonego położonych na terenie Powiatu Wołomińskiego.

Zakres zadania obejmuje:
1. uprzątnięcie odpadów z terenu działek leśnych oraz
2. przekazanie odpadów podmiotom uprawnionym w zakresie gospodarki odpadami, łącznie z wszystkimi niezbędnymi czynnościami.
Dopuszcza się składanie ofert częściowych, przy czym zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru oferty częściowej także z oferty całościowej.

W przypadku złożenia oferty całościowej lub częściowej, niezbędne jest posiadanie decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami wydanej przez marszałka województwa właściwego ze względu na miejsce siedziby firmy oraz zezwolenia na transport odpadów oraz przynajmniej promesy dot. możliwości przyjęcia odpadów do unieszkodliwienia przez uprawniony podmiot.
Lokalizacja terenu zostanie wskazana wykonawcy w terenie.
Ponadto informujemy, że wymagane będzie przedstawienie kart przekazania odpadów – jako załączniki do protokołu odbioru.

Termin wykonania ww. prac ustala się do dnia 29 lipca 2011r.

Prosimy o złożenie oferty do dnia 28 czerwca 2011r. do godz. 10.00 w Kancelarii Starostwa Powiatu Wołomińskiego, ul. Prądzyńskiego 3, pok. nr 4 w zamkniętej kopercie z napisem: „OFERTA NA SPRZĄTANIE LASÓW”
lub na adres e-mail: wos@powiat-wolominski.pl lub faksem na numer: 022 776 50 93.


Oczekujemy odpowiedzi według załączonego formularza oferty

Podstrony:

Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Nieznany, data: 15.06.2011 r., godz. 15.33
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 11.07.2011 r., godz. 12.02
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
11.07.2011 r., godz. 12.02NieznanyZmiana przynależności strony
15.06.2011 r., godz. 15.33NieznanyDodanie strony

Strona oglądana: 4840 razy.