Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Powiat Wołomiński zaprasza do złożenia oferty na wykonanie studium wykonalności dla projektu pn. „Informatyzacja budynków instytucji publicznych na terenie Powiatu Wołomińskiego”.

Termin składania ofert: 14.06.2011 r. do godz. 16:00
Powiat Wołomiński zaprasza do złożenia oferty na wykonanie studium wykonalności dla projektu pn. „Informatyzacja budynków instytucji publicznych na terenie Powiatu Wołomińskiego” w ramach działania 2.1 Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

Wymagane doświadczenie: wykaz usług wykonanych przez wykonawcę, w tym co najmniej dwie o podobnym zakresie do przedmiotu zamówienia (zgodnie z załącznikiem
nr 3).

Termin wykonania: nie dłuższy niż 30 dni kalendarzowych (lub krótszy) od chwili podpisania umowy.

Oferty można składać w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Wołominie,
ul. Prądzyńskiego 3, przesłać faxem pod nr tel. 22 776–50–93 lub drogą elektroniczną na adres ze@powiat-wolominski.pl

Wszelkich odpowiedzi na pytania i niejasności związane ze sporządzeniem oferty udzieli Wydział Strategii i Rozwoju, nr tel. 787-43-01,03,04 wew. 122,123 pokój nr 21.
Załączniki do oferty:
1. załącznik nr 1 - formularz ofertowy,
2. załącznik nr 2,
3. załącznik nr 3,
4. kopia, poświadczona za zgodność z oryginałem, wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego lub wpisu do Ewidencji Działalności Gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Wykonawca określi w formularzu ofertowym termin wykonania przedmiotu zamówienia.
Termin składania ofert: 14.06.2011 r. do godz. 16:00.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Starosta Wołomiński - Piotr Uściński, data: 03.06.2011 r.
Wprowadził:Katarzyna Rutkowska, data: 03.06.2011 r., godz. 12.09
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 15.06.2011 r., godz. 09.18
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
15.06.2011 r., godz. 09.18NieznanyZmiana przynależności strony
03.06.2011 r., godz. 12.09Katarzyna RutkowskaDodanie strony

Strona oglądana: 5282 razy.