Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Wydział Dróg Powiatowych zwraca się z prośbą o złożenie oferty na: Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego budowy odwodnienia skrzyżowania drogi powiatowej Nr 4351W i drogi powiatowej Nr 4367W w miejscowości Zabraniec Gmina Poświętne.

Termin składania ofert: 06.06.2011 r. godzina 10:00
Wydział Dróg Powiatowych Starostwa Powiatowego w Wołominie zwraca się z prośbą o złożenie oferty na:

Wykonania projektu budowlano-wykonawczego budowy odwodnienia skrzyżowania drogi powiatowej Nr 4351W i drogi powiatowej Nr 4367W w miejscowości Zabraniec Gmina Poświętne
(w ramach zadania: Rozbudowa drogi Zabraniec – Okuniew Gmina Poświętne i Zielonka).

1. Dokumentacja projektowa zawierać musi:
• projekt budowlano-wykonawczy budowy odwodnienia (kanalizacji deszczowej) skrzyżowania drogi powiatowej Nr 4351W i drogi powiatowej Nr 4367W w msc. Zabraniec według posiadanego projektu ronda w/w skrzyżowania wraz ze wszystkimi załącznikami, decyzjami i uzgodnieniami (w tym pozwoleniem wodno prawnym) warunkującymi otrzymanie pozwolenia na budowę,
• szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbiory robót drogowych,
• przedmiary robót i kosztorys inwestorski,
• wersje elektroniczną dokumentacji.
2. Wody opadowe należy odprowadzić do zaprojektowanego kanału deszczowego w kierunku Okuniewa (w posiadaniu projekt budowlano-wykonawczy kanalizacji deszczowej drogi powiatowej Nr 4351W Zabraniec – Okuniew). W opracowaniu należy uwzględnić sięgacze w kierunku Poświętnego i kierunku Wołomina. Łączna długość zaprojektowanej kanalizacji deszczowej wynosi około 300 m.

Miejsce składania ofert:
Kancelaria WDP pokój nr 3, 05-200 Wołomin, ul. Kobyłkowska 1a,
Tel/Fax: (22) 776-19-40,
e-mail: zdp@powiat-wolominski.pl
Odpowiedzialny za zadanie: Maciej Styś, tel. 22 776-19-40.

Oferta może być złożona drogą elektroniczną, faksem lub w formie papierowej.

Termin składania ofert: 06.06.2011 r. godzina 10:00

Termin otwarcia ofert: 06.06.2011 r. godzina 10:15


Do oferty należy załączyć:
1. Formularz oferty,
2. Podpisane istotne postanowienia umowy(Załącznik Nr 1).

Podstrony:

Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Rutkowska, data: 02.06.2011 r., godz. 16.00
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 15.06.2011 r., godz. 09.18
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
15.06.2011 r., godz. 09.18NieznanyZmiana przynależności strony
02.06.2011 r., godz. 16.06Katarzyna RutkowskaEdycja strony
02.06.2011 r., godz. 16.05Katarzyna RutkowskaEdycja strony
02.06.2011 r., godz. 16.00Katarzyna RutkowskaDodanie strony

Strona oglądana: 5588 razy.