Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Wykonanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej do aktualizacji operatu ewidencyjnego dla nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako dz. nr 36 obręb 0038 położonej w Zielonce, uregulowanej w Księdze Wieczystej Nr 5198

Termin składania ofert: 20.04.2011 r. godz. 16.00
Starostwo Powiatowe w Wołominie prosi o złożenie oferty na wykonanie:

dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej do aktualizacji operatu ewidencyjnego dla nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako dz. nr 36 obręb 0038 położonej w Zielonce, uregulowanej w Księdze Wieczystej Nr 5198.


Oferty z podaniem ceny netto i brutto należy składać w kancelarii przy ul. Powstańców 8/10, w Wołominie w
zaklejonej kopercie z napisem „Oferta do sprawy SPW-3431/32/2011” w terminie do dnia 20 kwietnia 2011 r.


Termin realizacji zamówienia: 3 miesiące od dnia podpisania umowy

Jeżeli zamawiający dokona wyboru oferty, umowa w sprawie realizacji zamówienia zostanie zawarta z wykonawcą,którego oferta okaże się najkorzystniejsza .


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Nieznany, data: 04.04.2011 r., godz. 10.53
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 29.04.2011 r., godz. 12.14
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
29.04.2011 r., godz. 12.14NieznanyZmiana przynależności strony
04.04.2011 r., godz. 10.53NieznanyDodanie strony

Strona oglądana: 4749 razy.