Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Rok 2007


Podstrony:
 • Uchwała Nr V – 31/07
  w sprawie zmian w Statucie Powiatu Wołomińskiego (Dz. U. Woj. Mazowieckiego z 06.03.2007r. Nr 54, poz. 1167)
 • Uchwała Nr V-33/07
  w sprawie: uchwalenia budżetu powiatu wołomińskiego na rok 2007. (Dz. U. Woj. Mazowieckiego z 25.05.2007r. Nr 96, poz. 2363)
 • Uchwała Nr V – 34/07
  w sprawie: ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków; za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania. (Dz. U. Woj. Mazowieckiego z 25.05.2007r. Nr 96, poz. 2364)
 • Uchwała Nr VIII – 54/07
  w sprawie: ogłoszenia jednolitego tekstu Statutu Powiatu Wołomińskiego (Dz. U. Woj. Mazowieckiego z 28.08.2007r. Nr 170, poz. 4623)
 • Uchwała Nr XII – 84/07
  w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty wierzytelności Powiatu Wołomińskiego z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa (Dz. U. Woj. Mazowieckiego z 30.12.2007r. Nr 268, poz. 9270)
 • Uchwała Nr XIV – 102/07
  w sprawie rodzajów wyróżnień i nagród za osiągnięcia sportowe (Dz. U. Woj. Mazowieckiego z 29.02.2008r. Nr 25, poz. 943)
 • Uchwała Nr XIV – 107/07
  w sprawie budżetu powiatu wołomińskiego na rok 2008 r. (Dz. U. Woj. Mazowieckiego z 07.05.2008r. Nr 67, poz. 2442)

Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Magdalena Rudnik, data: 15.07.2008 r., godz. 11.05
Ostatnia aktualizacja:Magdalena Rudnik, data: 15.07.2008 r., godz. 11.05
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
15.07.2008 r., godz. 11.05Magdalena RudnikDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 13265 razy.