Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Powiat Wołomiński prosi o złożenie oferty na wykonanie infrastruktury sportowo – rekreacyjnej typu OSA

Oferty należy składać w terminie do dnia 3 lipca 2019 r., godz. 15.00, w kancelarii Starostwa Powiatowego w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin.
ZAPYTANIE OFERTOWE

BUDOWA INFRASTRUKTURY SPORTOWO – REKREACYJNEJ TYPU OSA.

Powiat Wołomiński zaprasza do złożenia oferty na: wykonanie infrastruktury sportowo – rekreacyjnej typu OSA.
I. Cel zamówienia:
Celem zamówienia jest wykonanie infrastruktury sportowo – rekreacyjnej przy Domu Pomocy Społecznej w Zielonce, ul. Poniatowskiego 29.
Otwarta Strefa Aktywności ma być dostosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zadanie obejmuje realizację zagospodarowana terenu na cele rekreacyjno - turystyczne i sportowe poprzez: budowę siłowni zewnętrznej składającej się z czterech zestawów urządzeń, położenie pod urządzeniami nawierzchni żwirowo-gliniastej z betonowym obrzeżem, wyposażenie terenu w stoły do gry w szachy i warcaby oraz elementy małej infrastruktury tj. ławki z oparciem, kosze na śmieci oraz tablicę z regulaminem, a także nowe nasadzenia krzewów otoczonych plastikowym obrzeżem.
II. Zakres zamówienia
Zakres zamówienia prezentują Załączniki nr 1, 2, 3 do zapytania ofertowego.
III. Kryteria oceny ofert
- Cena za wykonanie zadania - 100%
IV. Informacje na temat terminu realizacji zamówienia
Termin wykonania zamówienia: 30 sierpnia 2019r. zgodnie z Istotnymi postanowieniami umowy (Załącznik nr 4).
V. Informacje na temat przygotowania oferty
Oferta powinna być przygotowana na formularzu stanowiącym Załącznik nr 5 do niniejszego zapytania. Oferty wypełnione na formularzu niezgodnym z załącznikiem nr 5 zostaną odrzucone.

VI. Termin i sposób składania oferty
Oferty należy składać w terminie do dnia 3 lipca 2019 r., godz. 15.00, w jednej z wybranych form:
1. W zaklejonej kopercie w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3, z dopiskiem Budowa infrastruktury sportowo – rekreacyjnej typu OSA
2. Przesyłką listowną na adres Starostwo Powiatowe w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin, z dopiskiem na kopercie Budowa infrastruktury sportowo – rekreacyjnej typu OSA.
3. Elektronicznie na adres e-mail: ze@powiat-wolominski.pl z tytułem wiadomości Budowa infrastruktury sportowo – rekreacyjnej typu OSA.
VII. Kontakt z zamawiającym
Osobą upoważnioną do kontaktu jest:
Rafał Grześkiewicz,
Wydział Planowania i Rozwoju,
e-mail: r.grzeskiewicz@powiat-wolominski.pl
fax. nr 22 776 53 90.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Michał Górny, data: 26.06.2019 r., godz. 09.29
Ostatnia aktualizacja:Michał Górny, data: 26.06.2019 r., godz. 10.10
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
26.06.2019 r., godz. 10.10Michał GórnyEdycja strony
26.06.2019 r., godz. 09.50Michał GórnyEdycja strony
26.06.2019 r., godz. 09.49Michał GórnyEdycja strony
26.06.2019 r., godz. 09.48Michał GórnyEdycja strony
26.06.2019 r., godz. 09.48Michał GórnyEdycja strony
26.06.2019 r., godz. 09.39Michał GórnyEdycja strony
26.06.2019 r., godz. 09.36Michał GórnyEdycja strony
26.06.2019 r., godz. 09.29Michał GórnyDodanie strony

Strona oglądana: 2602 razy.