Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Powiat Wołomiński zaprasza do złożenia oferty na dostawę teleskopów z akcesoriami

Prosimy o złożenie oferty do 12 kwietnia 2019 r., do godz. 14.00 w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 3, lub na adres e-mail kancelaria@powiat-wolominski.pl wpisując w tytule maila: „Oferta na teleskopy WOŚ”.
Zamawiający:
Powiat Wołomiński
05-200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3
NIP: 125-09-40-609
REGON: 013269344
e-mail: kancelaria@powiat-wolominski.pl
tel.: (22) 787-43-01 lub 03 wew.: 158

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.), Powiat Wołomiński zaprasza do złożenia oferty na:
1. Przedmiot zamówienia:
Dostawa teleskopów z akcesoriami, zgodnie z poniższą tabelą:


Lp. Nazwa Ilość sztuk
1 Teleskop BK 60 7AZ2 4
2 Teleskop BK 60 9EQ1 4
3 Filtr Do-GSO księżycowy 8
4 Poradnik Obserwatora Nocnego Nieba 8

2. Kod CPV: 38635000-5
3. Termin realizacji zamówienia: dostawa na adres Zamawiającego do 19 kwietnia 2019 r. do godz. 15.00
4. Warunki płatności: Płatność nastąpi przelewem do 14 dni od dnia doręczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT, w formie papierowej, do siedziby Zamawiającego; podstawą do wystawienia faktury będzie protokół odbioru przedmiotu zamówienia. Datą zapłaty jest data złożenia przez Zamawiającego polecenia przelewu.
5. Wymagane dokumenty na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: kompletny formularz zgłoszeniowy dołączony do zaproszenia.
6. Kryteria oceny ofert: cena wykonania przedmiotu zamówienia 100%.
7. Miejsce i termin składania ofert:
Prosimy o złożenie oferty do 12 kwietnia 2019 r., do godz. 14.00
w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 3,
lub na adres e-mail kancelaria@powiat-wolominski.pl wpisując w tytule maila: „Oferta na teleskopy WOŚ”.
8. Osoby upoważnione do kontaktów z oferentami:
Barbara Kocikowska-Kopyt, Robert Angielski
Wydział Ochrony Środowiska
tel.: (22) 787-43-01 lub 03 wew.: 158


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Rutkowska, data: 10.04.2019 r., godz. 14.54
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Rutkowska, data: 10.04.2019 r., godz. 14.54
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
10.04.2019 r., godz. 14.54Katarzyna RutkowskaDodanie strony

Strona oglądana: 1745 razy.