Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Powiat Wołomiński prosi o złożenie oferty na usługę usunięcia drzew, wykonanie cięć sanitarnych, frezowanie karp po ściętych drzewach i uporządkowanie terenu po wykonanych pracach

Prosimy o złożenie oferty do dnia 26.03.2019 r. w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 3, w kopercie z napisem: OFERTA NA: „Usunięcie drzew – DPS w Zielonce”; lub na adres e-mail: zee.wos@powiat-wolominski.pl;
Nr sprawy: WOŚ.272.6.1.2019.RA

Zamawiający:

Powiat Wołomiński
05-200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3
NIP: 125-09-40-609
REGON: 013269344
e-mail: zee.wos@powiat-wolominski.pl
tel.: (22) 787-43-01 lub 03 wew.: 158

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) Powiat Wołomiński zaprasza do złożenia oferty na:

1. Przedmiot zamówienia:
Wykonanie usługi polegającej na:
 usunięciu do 47 szt. drzew,
 wykonaniu cięć sanitarnych w obrębie koron do 9 szt. drzew,
 frezowaniu karp po ściętych drzewach (do 44 szt. – oprócz największych),
 uporządkowaniu terenu po wykonanych pracach, w tym zagospodarowaniu we własnym zakresie pozyskanego drewna.
Lokalizacja drzew: działka nr ew. 62, obręb 5-40-06, na terenie Domu Opieki Społecznej przy ul. Poniatowskiego 29 w Zielonce (drzewa do usunięcia zostały w terenie oznaczone kolorem czerwonym, do cięć sanitarnych kolorem niebieskim). Spis drzew wraz z obwodami i gatunkami stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia.

2. Kod CPV: 77211400-6

3. Termin realizacji zamówienia: do 30 kwietnia 2019 roku.

4. Warunki płatności: przelewem do 30 dni od daty dostarczenia faktury.

5. Wymagane dokumenty na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: formularz zgłoszeniowy dołączony do zaproszenia (załącznik nr 2).

6. Kryteria oceny ofert: cena wykonania przedmiotu zamówienia 100%.

7. Miejsce i termin składania ofert:

Prosimy o złożenie oferty do dnia 26.03.2019 r. w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 3, w kopercie z napisem: OFERTA NA: „Usunięcie drzew – DPS w Zielonce”;
lub na adres e-mail: zee.wos@powiat-wolominski.pl;

8. Osoba upoważniona do kontaktów z oferentami:

Robert Angielski – Straszy inspektor Wydziału Ochrony Środowiska
tel.: (22) 787-43-01 lub 03 wew.: 158


W załączeniu:
- formularz ofertowy (załącznik nr 2)


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Rutkowska, data: 19.03.2019 r., godz. 15.48
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Rutkowska, data: 19.03.2019 r., godz. 15.48
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
19.03.2019 r., godz. 15.48Katarzyna RutkowskaDodanie strony

Strona oglądana: 2385 razy.