Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Zapytanie ofertowe dotyczące dostawy urządzenia wielofunkcyjnego laserowego Brother MFC - L8690CDW (2 szt.)

Termin i miejsce składania ofert: dnia 26.10.2018 r., do godz. 12.00 Kancelaria Starostwa Powiatowego w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 3 lub mailowo na adres zee.wos@powiat-wolominski.pl
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.), Powiat Wołomiński zaprasza do złożenia oferty na:
1. Przedmiot zamówienia:
urządzenia wielofunkcyjne laserowe Brother MFC-L8690CDW (2 szt.)

2. Kod CPV: 30200000-0

3. Termin realizacji zamówienia:
Przedmiot zamówienia należy dostarczyć w terminie między 28 listopada a 9 grudnia 2018 r. do 2 placówek oświatowych zlokalizowanych na terenie powiatu wołomińskiego; adres placówek zostanie podany Wykonawcy przez Zamawiającego do 27 listopada 2018 r.

4. Warunki płatności: przelewem do 21 dni od daty dostarczenia poprawnej faktury do siedziby Zamawiającego.

5. Wymagane dokumenty na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: kompletny formularz zgłoszeniowy dołączony do zaproszenia.

6. Kryteria oceny ofert: cena wykonania przedmiotu zamówienia 100%

7. Miejsce i termin składania ofert:
Prosimy o złożenie oferty do 26.10.2018 r., do godz. 12.00
w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 3,
lub na adres e-mail: zee.wos@powiat-wolominski.pl;

8. Osoba upoważniona do kontaktów z oferentami:
Barbara Kocikowska-Kopyt
Inspektor Wydziału Ochrony Środowiska
tel.: (22) 787-43-01 lub 03 wew.: 158


Wytworzył lub odpowiada za treść:Starosta Wołomiński, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Beata Mizerska, data: 23.10.2018 r., godz. 12.25
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Rutkowska, data: 23.10.2018 r., godz. 14.19
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
23.10.2018 r., godz. 14.19Katarzyna RutkowskaEdycja strony
23.10.2018 r., godz. 13.35Katarzyna RutkowskaEdycja strony
23.10.2018 r., godz. 13.35Katarzyna RutkowskaEdycja strony
23.10.2018 r., godz. 12.41Beata MizerskaEdycja strony
23.10.2018 r., godz. 12.38Beata MizerskaEdycja strony
23.10.2018 r., godz. 12.25Beata MizerskaDodanie strony

Strona oglądana: 3091 razy.