Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Zadania

Samodzielne stanowisko ds. Służby BHP realizuje zadania z zakresu:

1) przeprowadzania kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz sporządzania i przedstawiania pracodawcy, co najmniej raz w roku, okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy;
2) udziału w przekazywaniu do użytkowania nowo budowanych lub przebudowywanych obiektów budowlanych albo ich części, w których przewiduje się pomieszczenia pracy;
3) przedstawiania pracodawcy wniosków dotyczących zachowania wymagań ergonomii na stanowiskach pracy;
4) opracowywanie wewnętrznych zarządzeń, regulaminów i instrukcji dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ustalanie zadań osób kierujących pracownikami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;
5) udziału w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy;
6) prowadzenia rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby;
7) dokonywanie oceny ryzyka zawodowego, które wiąże się z wykonywaną pracą w starostwie,
8) zabezpieczenia i przestrzegania w starostwie procedur w zakresie porządku oraz ochrony przeciwpożarowej;
9) doradztwa w zakresie organizacji i metod pracy na stanowiskach pracy oraz doboru najwłaściwszych środków ochrony zbiorowej i indywidualnej;
10) współdziałania z lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami;
11) inicjowanie i rozwijanie na terenie zakładu pracy różnych form popularyzacji problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Rutkowska, data: 20.02.2018 r., godz. 13.34
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Rutkowska, data: 20.02.2018 r., godz. 13.34
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
20.02.2018 r., godz. 13.34Katarzyna RutkowskaDodanie strony

Strona oglądana: 1422 razy.