Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Wydział Inwestycji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Wołominie zwraca się z prośbą o złożenie oferty na „Wykonanie remontu korytarza oraz klatki schodowej w Liceum Ogólnokształcącym w Urlach”

termin składania ofert do dnia 07.08.2014 r. do godz. 10.00
Szanowni Państwo z przyczyn technicznych przedmiar robót do zapytania ofertowego będzie załączony do 05.08.2014 r. do godz. 16.00. W związku z tym przedłużamy termin składania ofert do 11.08.2014 r. do godz. 10.00. Za utrudnienia przepraszamy.

Wydział Inwestycji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Wołominie zwraca się z prośbą o złożenie oferty na:
„Wykonanie remontu korytarza oraz klatki schodowej w Liceum Ogólnokształcącym w Urlach”
Zakres prac obejmuje malowanie klatki schodowej i sekretariatu w tym
1. Zabezpieczenie podłóg i okien folią
2. Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach
3. Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności
4. Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów i ścian
5. Ułożenie glazury na ścianach
6. Wymiana drzwi
7. Wymiana hydrantów ppoż.


Uwaga: Szczegółowy zakres podany jest w obmiarze prac.


Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w Starostwie Powiatowym w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 3, kancelaria, 05 – 200 Wołomin
do dnia do dnia 07.08.2014 r. do godz. 10.00
2. Koperta / opakowanie zawierające ofertę powinno być zaadresowane do zamawiającego na adres:
j.w
Oznakowanie oferty następujące:
 dane oferenta (nazwa, siedziba)
„Wykonanie remontu korytarza oraz klatki schodowej w Liceum Ogólnokształcącym w Urlach”
nie otwierać przed 29.07.2014 r. godz. 12.00
3. Oferty złożone po terminie będą zwrócone wykonawcom bez otwierania.
4. Miejsce otwarcia ofert: W siedzibie zamawiającego
Sala Konferencyjna 05 – 200 Wołomin ul. Prądzyńskiego 3
dnia 21.07.2014 r. o godz. 12.00


5. Sesja otwarcia ofert.
Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający przekaże zebranym wykonawcom informację o wysokości kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi bezpośrednio po odczytaniu ww. informacji.

Do oferty należy załączyć:
1. Formularz oferty,
2. Podpisane istotne postanowienia umowy (Załącznik Nr 1).
3. Kosztorys


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Joanna Wieczorek, data: 23.07.2014 r., godz. 11.35
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 04.08.2014 r., godz. 14.23
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
04.08.2014 r., godz. 14.23NieznanyEdycja strony
04.08.2014 r., godz. 14.23NieznanyEdycja strony
04.08.2014 r., godz. 14.22NieznanyEdycja strony
04.08.2014 r., godz. 14.22NieznanyEdycja strony
04.08.2014 r., godz. 14.21NieznanyEdycja strony
04.08.2014 r., godz. 09.02Joanna WieczorekEdycja strony
04.08.2014 r., godz. 08.56Joanna WieczorekEdycja strony
23.07.2014 r., godz. 11.35Joanna WieczorekDodanie strony

Strona oglądana: 4313 razy.