Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Zespół Szkół Ekonomicznych w Wołominie zwraca się z prośbą o złożenie oferty na : " Budowę sieci informatycznej (logicznej) i sieci elektrycznej 230V w sali lekcyjnej (sala nr 8) w budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych w Wołominie

Termin składania ofert: 24.07.2014r. godz. 12.00
Zespół Szkół Ekonomicznych im. Stanisława Staszica w Wołominie Aleja Armii Krajowej 38, 05-200 Wołomin zwraca się z prośbą o złożenie oferty na;"Budowę sieci informatycznej (logicznej ) i sieci elektrycznej 230V w sali lekcyjnej (sala nr 8) w budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Stanisława Staszica al. Armii Krajowej 38 05-200 Wołomin"

Oferta powinna zwierać wycenę materiałów oraz robocizny zgodnie z przedmiotem zapytania ofertowego


Miejsce składania ofert: Sekretariat Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Stanisława Staszica Aleja Armii Krajowej 38, 05-200 Wołomin, tel. 22 776 39 54

Termin składania ofert: 24.07.2014 r. godzina 12.00

Termin otwarcia ofert: 24.07.2014 r. godzina 14.00

Do oferty należy dołączyć:

1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu złożenia oferty.
2. Formularz ofertowy (Załącznik Nr 2).
3. Oświadczenie o spełnianiu warunków zawartych art. 22 (Załącznik Nr 3).
4. Podpisane istotne postanowienia umowy (Załącznik Nr 4).


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Nieznany, data: 17.07.2014 r., godz. 11.09
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 17.07.2014 r., godz. 11.48
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
17.07.2014 r., godz. 11.48NieznanyEdycja strony
17.07.2014 r., godz. 11.25NieznanyEdycja strony
17.07.2014 r., godz. 11.25NieznanyEdycja strony
17.07.2014 r., godz. 11.24NieznanyEdycja strony
17.07.2014 r., godz. 11.18NieznanyEdycja strony
17.07.2014 r., godz. 11.14NieznanyEdycja strony
17.07.2014 r., godz. 11.13NieznanyEdycja strony
17.07.2014 r., godz. 11.11NieznanyEdycja strony
17.07.2014 r., godz. 11.09NieznanyDodanie strony

Strona oglądana: 4260 razy.