Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Wołominie zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej na wykonanie usługi geodezyjnej

Termin składa dokumentów do dnia 11.12.2013 r., godz. 10.00
W związku z koniecznością określenia parametrów urządzeń wodnych, Wydział Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Wołominie zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej na wykonanie usługi geodezyjnej:

Dostosowanie danych ewidencyjnych dz. nr ew. 408 obr. Lasków gm. Dąbrówka do standardów rozporządzenia w sprawie Ewidencji Gruntów i Budynków.
Dostosowanie dotyczy stanu ewidencji na gruncie na długości ok. 1100 m od strony dz. nr ew. 542, 599, 600, 666, 667, 207/2.
W ofercie należy przedstawić:
- najbliższy możliwy termin realizacji zamówienia,
- cena netto przedmiotu zamówienia,
- cena brutto przedmiotu zamówienia,

Sposób oraz kryterium wyboru:
- najniższa cena wykonania przedmiotu zamówienia.


TERMIN I SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY:
Prosimy o złożenie oferty do dnia 11.12.2013 r., godz. 10.00 w Kancelarii Starostwa Powiatu Wołomińskiego, ul. Prądzyńskiego 3, w zamkniętej kopercie z napisem: OFERTA NA: „wykonanie dostosowania ewidencji do gruntu obr. Lasków, gm. Dąbrówka”;
lub na adres e-mail: wos@powiat-wolominski.pl;
lub faksem na numer: 22 776 50 93.

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:
20.12.2013r.

PŁATNOŚĆ:
Przelewem do 30 dni od daty wystawienia faktury.

OSOBA DO KONTAKTU:
tel.: (22) 787-43-01 lub 03 wew.: 158
Jerzy Janiak – inspektor Wydziału Ochrony Środowiska


UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA:
Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Rutkowska, data: 09.12.2013 r., godz. 14.07
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Rutkowska, data: 09.12.2013 r., godz. 14.08
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
09.12.2013 r., godz. 14.08Katarzyna RutkowskaEdycja strony
09.12.2013 r., godz. 14.07Katarzyna RutkowskaDodanie strony

Strona oglądana: 4534 razy.