Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Wydział Inwestycji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Wołominie zwraca się z prośbą o złożenie oferty na wykonanie modernizacji przyłącza gazowego w Zespole Pałacowym w Chrzęsnem

termin składania ofert do dnia 22.11.2013 r. do godz. 10.00
Wydział Inwestycji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Wołominie zwraca się z prośbą o złożenie oferty na wykonanie modernizacji przyłącza gazowego w Zespole Pałacowym w Chrzęsnem polegającej na montażu w ogrodzeniu szafki gazowej Z-9, wykonaniu projektu instalacji gazowej oraz wykonanie instalacji gazowej od szafki do kotłowni”

termin składania ofert do dnia 22.11.2013 r. do godz. 10.00
Wydział Inwestycji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Wołominie zwraca się z prośbą o złożenie oferty na:

Wykonanie modernizacji przyłącza gazowego w Zespole Pałacowym w Chrzęsnem polegającej na montażu w ogrodzeniu szafki gazowej Z-9, wykonaniu projektu instalacji gazowej oraz wykonanie instalacji gazowej od szafki do kotłowni
Zakres prac obejmuje:
1. Montaż w ogrodzeniu Zespołu Pałacowego w Chrzęsnem od ul. Pałacowej szafki gazowej Z-9 na punkt redukcyjno-pomiarowy. Wymiary szafki w mm(szerokość 1300 x wysokość 1200 x głębokość 510,). Przęsło ogrodzeniowe ma przygotowany otwór o wymiarach 1350 x1250 mm.
2. Wykonanie projektu instalacji gazowej od szafki do pomieszczenia kotłowni. Do budynku ma być podłączone przyłącze gazowe średniego ciśnienia DN 32 PE o mocy przyłączeniowej 20 m³/h. Projekt przed uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę musi uzyskać akceptację konserwatora zabytków.
3. Przygotowanie kompletu dokumentów niezbędnych do uzyskania decyzji pozwolenia na budowę
4. Wykonanie instalacji gazowej zgodnie z projektem i decyzją pozwolenia na budowę


Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w Starostwie Powiatowym w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 3, kancelaria, 05 – 200 Wołomin
do dnia 22.11.2013 r. do godz. 10.00
2. Koperta / opakowanie zawierające ofertę powinno być zaadresowane do zamawiającego na adres:
j.w
Oznakowanie oferty następujące:
• dane oferenta (nazwa, siedziba)
„Wykonanie modernizacji przyłącza gazowego w Zespole Pałacowym w Chrzęsnem polegającej na montażu w ogrodzeniu szafki gazowej Z-9, wykonaniu projektu instalacji gazowej oraz wykonanie instalacji gazowej od szafki do kotłowni”
nie otwierać przed 22.11.2013 r. godz. 10.00”
3. Oferty złożone po terminie będą zwrócone wykonawcom bez otwierania.
4. Miejsce otwarcia ofert: W siedzibie zamawiającego
WYDZIAŁ INWESTYCJI I DROGOWNICTWA
05 – 200 Wołomin ul. Kobyłkowska 1a
Pokój Nr 2, dnia 22.11.2013r. o godz. 12.00


5. Sesja otwarcia ofert. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający przekaże zebranym wykonawcom informację o wysokości kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi bezpośrednio po odczytaniu ww. informacji.


Do oferty należy załączyć:
1. Formularz oferty,
2. Podpisane istotne postanowienia umowy (Załącznik Nr 1).
3. Zestawienie kosztów


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Rutkowska, data: 19.11.2013 r., godz. 10.01
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Rutkowska, data: 19.11.2013 r., godz. 10.01
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
19.11.2013 r., godz. 10.01Katarzyna RutkowskaDodanie strony

Strona oglądana: 4402 razy.