Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Powiat Wołomiński prosi o złożenie oferty cenowej na udział grup rekonstrukcyjnych oraz wykonanie scenografii na polu inscenizacji „Ossów 1920 rok”, która odbędzie się 15.08.2013 r. w Ossowie.

Oferty należy składać do dnia 14 czerwca 2013 r. do godziny 11:00
ZAPYTANIE OFERTOWE


1. Powiat Wołomiński prosi o złożenie oferty cenowej na udział grup rekonstrukcyjnych oraz wykonanie scenografii na polu inscenizacji „Ossów 1920 rok”, która odbędzie się 15.08.2013 r. w Ossowie.


Opis przedmiotu zamówienia:
1a. Udział grup rekonstrukcyjnych w liczbie do 100 osób ( w tym 40 osób – żołnierze bolszewiccy). Każdy rekonstruktor zobowiązany jest do posiadania odpowiedniego umundurowania i oporządzenia z roku 1920.

Grup rekonstrukcyjne strona polska: szpital polowy, harcerze i harcerki, oddziały wielkopolskie, oddziały legionowe, kawalerzyści. Grup rekonstrukcyjne strona bolszewicka: kawaleria, piechota.

2a. Zabudowa 2 domy drewniane, 4 płoty, krzyż lub kapliczka.

3a. Broń i pirotechnika w składzie:
- 1 ckm maxim 1910 wraz z 200 szt. amunicji
- 1 rkm wraz ze 100 szt. amunicji
- 40 kb Mosin 1891/30 wraz z 800 sztuk amunicji
- 20 kb Mauser 98 K wraz z 400 szt. amunicji
- pirotechnika – 30 wybuchów


2. Sposób przygotowania oferty:
Wykonawca powinien przedstawić cenę brutto za w/w przedmiot zamówienia.
Ter¬min i miejsce reali¬za¬cji zamówienia:
15 sierpnia 2013 r. w godzinach 07.00-16.00
Ossów, gmina Wołomin, powiat wołomiński

3. Informacje dodatkowe:
Scenariusz, reżyserię i narrację widowiska rekonstrukcja „Bitwy Warszawskiej 1920 roku” w Ossowie zapewnia Powiat Wołomiński.

4. Miejsce, sposób i termin składania ofert:
Ofertę należy składać na piśmie wraz z załączeniem wykazu usług w zakresie realizacji rekonstrukcji historycznych dotyczących wojny 1920 roku.
Dokumenty należy składać w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin pokój nr 4, lub przesłać na adres e-mail: k.rutkowska@powiat-wolominski.pl w terminie do dnia 14 czerwca 2013 r. do godziny 11:00

4. Informacje:
Wydział Edukacji Kultury i Promocji
Starostwa Powiatowego w Wołominie
ul. Prądzyńskiego 3
05-200 Wołomin
Tel. (22) 787-43-01 wew.164


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Rutkowska, data: 06.06.2013 r., godz. 16.05
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Rutkowska, data: 06.06.2013 r., godz. 16.05
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
06.06.2013 r., godz. 16.05Katarzyna RutkowskaDodanie strony

Strona oglądana: 3991 razy.