Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Starostwo Powiatowe w Wołominie zwraca się z prośbą o złożenie oferty na bieżącą dostawę wody do Starostwa Powiatowego w Wołominie.

Termin składania ofert: 06.06.2012 r. do godz. 10.00
ZAPYTANIE OFERTOWE

Starostwo Powiatowe w Wołominie zwraca się z prośbą o złożenie oferty na bieżącą dostawę wody do Starostwa Powiatowego w Wołominie.
"Dostawa wody niegazowanej i gazowanej w butelkach PET 1,5 litra w łącznej ilości 2400 butelek ”


OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem postępowania jest dostawa wody niegazowanej oraz gazowanej pakowanej w butelki PET 1,5 litra w łącznej ilości 2400 butelek do Starostwa Powiatowego w Wołominie.
Dostawa odbywać się będzie sukcesywnie, w okresie od czerwca do końca września 2012, według potrzeb Zamawiającego do jego siedziby.
Dostawca zobowiązuje się do dostaw przedmiotu zamówienia po każdorazowym zgłoszeniu przez Zamawiającego takiej potrzeby.
Dostawca każdorazowo po dostawie wystawi dla Zamawiającego fakturę, opiewającą na kwotę i ilość, na jaką został dostarczony przedmiot zamówienia.

Płatność za wykonane usługi dokonywana będzie na rachunek bankowy Wykonawcy w ciągu 30 dni kalendarzowych, licząc od dnia dostarczenia właściwej faktury do siedziby Zamawiającego.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewykorzystania ilościowo oraz kwotowo oferty zawartej w zapytaniu ofertowym.
Prosimy o uwzględnienie w cenie kosztu transportu do Starostwa Powiatowego w Wołominie, ul. Kobyłkowska 1a, 05-200 Wołomin.

Zamawiający dokona wyboru Wykonawcy na podstawie przedstawionej najniższej cenowo oferty spośród rodzajów wód wymienionych w Załączniku Nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

Po wyborze Wykonawcy zostanie przygotowane zlecenie, według którego będą wystawiane faktury za dostawę wody.
Osoba do kontaktu: Urszula Hetmańska, tel. (22) 787-43-03 w.100, wok@powiat-wolominski.pl

Oferty można składać na piśmie w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 3, pokój nr 4, przesłać faxem (pod numer 22 776 – 50 – 93) lub pocztą elektroniczną na adres: kancelaria@powiat-wolominski.pl

Do oferty należy dołączyć kopię, poświadczoną za zgodność z oryginałem, wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego lub wpisu do Ewidencji Działalności Gospodarczej, podpisany Opis Przedmiotu Zamówienia oraz oświadczenia stanowiące załącznik 1 i 2.


Termin składania ofert: 06.06.2012 r. do godz. 10.00
Termin otwarcia ofert: 06.06.2012 r. o godz. 11.00


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Nieznany, data: 30.05.2012 r., godz. 10.23
Ostatnia aktualizacja:Emilia Płachetko, data: 20.02.2013 r., godz. 14.29
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
20.02.2013 r., godz. 14.29Emilia PłachetkoZmiana przynależności strony
30.05.2012 r., godz. 10.31NieznanyEdycja strony
30.05.2012 r., godz. 10.28NieznanyEdycja strony
30.05.2012 r., godz. 10.25NieznanyEdycja strony
30.05.2012 r., godz. 10.23NieznanyDodanie strony

Strona oglądana: 5061 razy.