Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Wydział Inwestycji i Drogownictwa prosi o złożenie oferty na: Wykonania projektu budowlano-wykonawczego budowy odwodnienia drogi powiatowej Nr 4306W oraz skrzyżowania drogi powiatowej Nr 4306W i drogi powiatowej Nr 4324W w miejscowości Guzowatka

Termin składania ofert: 05.08.2011 r. godzina 10.00
Wydział Inwestycji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Wołominie zwraca się z prośbą o złożenie oferty na:

Wykonania projektu budowlano-wykonawczego budowy odwodnienia drogi powiatowej Nr 4306W oraz skrzyżowania drogi powiatowej Nr 4306W i drogi powiatowej Nr 4324W w miejscowości Guzowatka Gmina Dąbrówka
(w ramach zadania: Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 4306W
w msc. Guzowatka (Gmina Dąbrówka)

Dokumentacja projektowa zawierać musi:
• projekt budowlano-wykonawczy budowy odwodnienia (kanalizacji deszczowej, drenażowej) w ciągu drogi powiatowej Nr 4306W na odcinku
o długości około 600 mb oraz skrzyżowania drogi powiatowej Nr 4306W
i drogi powiatowej Nr 4324W w msc. Guzowatkla (Gmina Dąbrówka) według posiadanego projektu budowlanego budowy chodnika wraz ze zjazdami,
• uzyskanie wszelkich decyzji i uzgodnień (w tym pozwolenia wodnoprawnego) warunkujących otrzymanie pozwolenia na budowę,
• uzyskanie aktualnych map do celów projektowych
• szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbiory robót drogowych,
• przedmiary robót i kosztorys inwestorski,
• wersje elektroniczną dokumentacji.

Miejsce składania ofert:
Kancelaria WID pokój nr 3, 05-200 Wołomin, ul. Kobyłkowska 1a,
Tel/Fax: (22) 776-19-40,
e-mail: zdp@powiat-wolominski.pl
Odpowiedzialny za zadanie: Maciej Styś, tel. 22 776-19-40.

Oferta może być złożona drogą elektroniczną, faksem lub w formie papierowej.

Termin składania ofert: 05.08.2011 r. godzina 10.00

Termin otwarcia ofert: 05.08.2011 r. godzina 10.15


Do oferty należy załączyć:
1. Formularz oferty,
2. Podpisane istotne postanowienia umowy (Załącznik Nr 1).

Podstrony:

Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Rutkowska, data: 02.08.2011 r., godz. 10.53
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 08.08.2011 r., godz. 14.13
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
08.08.2011 r., godz. 14.13NieznanyZmiana przynależności strony
02.08.2011 r., godz. 10.57Katarzyna RutkowskaEdycja strony
02.08.2011 r., godz. 10.53Katarzyna RutkowskaDodanie strony

Strona oglądana: 4890 razy.