Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnegow sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, tj.: odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenu działki nr ew. 17 obr. 02-04 w Radzyminie, do ziemi – rowu R-

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego


Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001. Prawo wodne
(Dz. U. z 2005r. Nr 239, poz. 2019 ze zm.), oraz zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071
ze zm.),
zawiadamiam, że w Starostwie Powiatowym w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3, w Wołominie,
na wniosek z dnia 12.05.2010r., zakładu „EURO-TRANS” Szlubowski, Kłopotowski Sp.j., ul. Ks. Kuleszy 5A, 05-091 Ząbki, zostało wszczęte postępowanie wodnoprawne, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, tj.: odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenu działki nr ew. 17 obr. 02-04 w Radzyminie, do ziemi – rowu R-23 i kanału Sierakowskiego w km 7+300.


Uwagi i wnioski przed rozstrzygnięciem w przedmiotowej sprawie można składać
w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Wołominie, przy ul. Prądzyńskiego 3 w Wołominie,
w terminie 7dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Nieznany, data: 19.05.2010 r., godz. 15.50
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 19.05.2010 r., godz. 15.50
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
19.05.2010 r., godz. 15.50NieznanyDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 1375 razy.