Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Postępowanie administracyjne wszczęte na wniosek Burmistrza Radzymina

Postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przejścia sieci wodociągowej pod dnem rzeki Beniaminówka w km 9+000 (dz. nr ew. 339 i 359/1 obr. Łąki) w rejonie ulicy Sasankowej w msc. Łąki, gm. Radzymin.
Wołomin, dnia 15.03.2010r.
WOŚ 6224-11/10Zawiadomienie

o wszczęciu postępowania administracyjnego


Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2005r. Nr 239, poz. 2019 ze zm.) oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.)

zawiadamiam,

że w Starostwie Powiatowe w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3, na wniosek z dnia 01.03.2010r., Burmistrza Radzymina (Urząd Miasta i Gminy Radzymin, Pl. T. Kościuszki 2, 05-250 Radzymin), zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przejścia sieci wodociągowej pod dnem rzeki Beniaminówka w km 9+000 (dz. nr ew. 339 i 359/1 obr. Łąki) w rejonie ulicy Sasankowej w msc. Łąki, gm. Radzymin.


Zainteresowane strony mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz składać uwagi i wnioski, w Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin (pok. nr 8), w poniedziałki w godz. 9:30 - 16:30 oraz od wtorku do piątku w godzinach 8:30 - 15:30, w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Nieznany, data: 16.03.2010 r., godz. 14.43
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 16.03.2010 r., godz. 14.43
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
16.03.2010 r., godz. 14.43NieznanyDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 1854 razy.