Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego - (stawu) na terenie dz. nr ew. 362/2 i 364/2 obręb Borki oraz przebudowę fragmentów rowów melioracyjnych zlokalizowanych na

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 239, poz. 2019 ze zm.) oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.)

zawiadamiam,

że w Starostwie Powiatowe w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3, na wniosek Pana Andrzeja Twarowskiego działającego w imieniu Pana Artura Pstrzocha, uzupełniony w dniu 10.02.2010r., zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego - (stawu) na terenie dz. nr ew. 362/2 i 364/2 obręb Borki oraz przebudowę fragmentów rowów melioracyjnych zlokalizowanych na terenie dz. nr ew. 362/2, 363/2, 364/2, 365/5, 384/1, 385, 386 obręb Borki w gm. Radzymin.


Uwagi i wnioski przed rozstrzygnięciem w przedmiotowej sprawie można składać w kancelarii Starostwa Powiatu Wołomińskiego przy ul. Prądzyńskiego 3 w Wołominie,
w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Nieznany, data: 15.02.2010 r., godz. 15.19
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 15.02.2010 r., godz. 15.19
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
15.02.2010 r., godz. 15.19NieznanyDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 2012 razy.