Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, tj.: odprowadzanie wód opadowych i roztopowych terenu działek nr ew. 111 i 112 obr. 5-40-09 w Zielonce.

Zawiadomienie

o wszczęciu postępowania wodnoprawnego


Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001. Prawo wodne
(Dz. U. z 2005r. Nr 239, poz. 2019 ze zm.), art. 185 ust. 2 ustawy z dnia
27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25 , poz. 150 ze zm.) oraz zgodnie z art. 49 i art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.),


zawiadamiam,
że w Starostwie Powiatowym w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3, w Wołominie, na wniosek z dnia 11.02.2010r., STD NASIŁOWSKI, ul. Poniatowskiego 63H, 05-220 Zielonka, zostało wszczęte postępowanie wodnoprawne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, tj.: odprowadzanie wód opadowych i roztopowych terenu działek nr ew. 111 i 112 obr. 5-40-09 w Zielonce.

Uwagi i wnioski przed rozstrzygnięciem w przedmiotowej sprawie można składać
w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Wołominie, przy ul. Prądzyńskiego 3 w Wołominie,
w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Nieznany, data: 15.02.2010 r., godz. 15.15
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 15.02.2010 r., godz. 15.15
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
15.02.2010 r., godz. 15.15NieznanyDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 1616 razy.