Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego w sprawie udzielenia pozwolenia na wykonanie przepustu na rowie melioracyjnym , stanowiącego zjazd z drogi powiatowej nr 4325W (dz. nr ew. 598) na działkę nr ew. 582/19 we wsi Postoliska gm. Tłuszcz.

Wołomin, dnia 07.01.2010r.
WOŚ-6224/3/10

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 18 lipca 2001. Prawo wodne (tekst jednolity Dz.U. z 2005r. Nr 239, poz. 2019 ze zm.) oraz zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071, z późn. zm.),

zawiadamiam,

że w Starostwie Powiatowym w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3 w Wołominie, na wniosek z dnia 06.01.2010 r. Pana Tomasza Kowalczyka, zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przepustu na rowie melioracyjnym , stanowiącego zjazd z drogi powiatowej nr 4325W (dz. nr ew. 598) na działkę nr ew. 582/19 we wsi Postoliska gm. Tłuszcz.

Uwagi i wnioski przed rozstrzygnięciem w przedmiotowej sprawie można składać w kancelarii Starostwa Powiatowego w Wołominie, przy ul. Prądzyńskiego 3 w Wołominie, w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Otrzymuje:
1.Pan Tomasz Kowalczyk,
2.Pani Dorota Grodzka,
3.Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie, Zarząd Zlewni Narwi w Dębem, 05-140 Serock,
4.Starostwo Powiatowe w Wołominie, Wydział Dróg Powiatowych, ul. Kobyłkowska 1, 05-200 Wołomin,
Do wiadomości:
5.Państwo Mirosława i Jan-Kazimierz Urynowicz,
6.Pan Władysław Urynowicz,
7.Pani Anna Polak,
8.Pan Andrzej Polak,
9.Pani Agnieszka Polak,
10.Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatu Wołomińskiego,
11.a.a.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Nieznany, data: 15.01.2010 r., godz. 10.45
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 15.01.2010 r., godz. 10.45
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
15.01.2010 r., godz. 10.45NieznanyDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 1755 razy.