Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Postępowanie administracyjne wszczęte na wniosek Gminy Radzymin (Pl. T. Kościuszki 2, 05-250 Radzymin)

Postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przebudowy: przepustu okularowego 2 x Ø 1000 mm, zlokalizowanego w km 10+845 rzeki Beniaminówka oraz fragmentu rowu komunalnego - dopływu rzeki Beniaminówki
Wołomin, dnia 09.11.2009r.
WOŚ-6224-53/09


Zawiadomienie

o wszczęciu postępowania administracyjnego


Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2005r. Nr 239, poz. 2019 ze zm.) oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz.1071 ze zm.)

zawiadamiam,

że w Starostwie Powiatowym w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3, na wniosek Gminy Radzymin (Pl. T. Kościuszki 2, 05-250 Radzymin), z dnia 12.10.2009r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przebudowy:
1. przepustu okularowego 2 x Ø 1000 mm, o długości 6 m, zlokalizowanego w km 10+845 rzeki Beniaminówka (dz. nr ew. 51 i 56 obr. 01-08 Radzymin), w zakresie dobudowy przepustu o długości 2,5m i spadku 1,0 ‰,
2. fragmentu rowu komunalnego - dopływu rzeki Beniaminówki, usytuowanego na terenie dz. nr ew. 22 obr. 01-08 w Radzyminie przy ul. Weteranów, przy czym zakres prac obejmie wykonanie rurociąg Ø 600 mm na rowie, na odcinku 21,5 m licząc od wylotu rowu do rzeki.


Zainteresowane strony mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz składać uwagi i wnioski, w Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin (pok. nr 8), w poniedziałki w godz. 9:30 - 16:30 oraz od wtorku do piątku w godzinach 8:30 - 15:30, w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Nieznany, data: 10.11.2009 r., godz. 10.10
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 10.11.2009 r., godz. 10.10
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
10.11.2009 r., godz. 10.10NieznanyDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 1474 razy.