Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

zawiadomienie o wszczęciciu postępowania wodnoprawnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację przez zasypanie części zbiornika zlokalizowanej na działce nr ew. 325 obr. 4-04 w Markach.

Zawiadomienie

o wszczęciu postępowania wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001. Prawo wodne (Dz. U. z 2005r. Nr 239, poz. 2019 ze zm.), art. 185 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 ze zm.) oraz zgodnie z art. 49 i art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.),


zawiadamiam,
że w Starostwie Powiatowym w Wołominie, przy ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin, na wniosek z dnia 04.08.2009r., Pana Marcina Pacynko działającego w imieniu Pani Barbary Żukowskiej-Madeja, zostało wszczęte postępowanie wodnoprawne, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację przez zasypanie części zbiornika zlokalizowanej na działce nr ew. 325 obr. 4-04 w Markach.

Uwagi i wnioski przed rozstrzygnięciem w przedmiotowej sprawie można składać
w kancelarii Starostwa Powiatowego w Wołominie, przy ul. Prądzyńskiego 3, w Wołominie, w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Nieznany, data: 04.09.2009 r., godz. 08.23
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 04.09.2009 r., godz. 08.23
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
04.09.2009 r., godz. 08.23NieznanyDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 1702 razy.