Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, tj.: pobór wód podziemnych, z dwóch studni czwartorzędowych zlokalizowanych na terenie Oddziału BO PRINT Sp. z o.o. w Zielonce

Zawiadomienie

o wszczęciu postępowania administracyjnego


Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001. Prawo wodne
(Dz. U. z 2005r. Nr 239, poz. 2019 ze zm.) i art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.),


zawiadamiam,
że w Starostwie Powiatowym w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3, na wniosek z dnia 01.07.2009r., firmy B.P. PRINT Sp. z o.o., ul. Mińska 69, 03-828 Warszawa, zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, tj.: pobór wód podziemnych, z dwóch studni czwartorzędowych zlokalizowanych na terenie Oddziału BO PRINT Sp. z o.o. w Zielonce przy ul. Bankowej 43.

Uwagi i wnioski przed rozstrzygnięciem w przedmiotowej sprawie można składać
w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Wołominie, przy ul. Prądzyńskiego 3 w Wołominie,
w terminie 3 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Nieznany, data: 05.08.2009 r., godz. 15.21
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 05.08.2009 r., godz. 15.21
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
05.08.2009 r., godz. 15.21NieznanyDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 1353 razy.