Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

zwiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, tj.: odprowadzanie oczyszczonych wód opadowych i roztopowych z przebudowanej drogi wojewódzkiej nr 634 do wód i do ziemi oraz

Zawiadomienie

o wszczęciu postępowania wodnoprawnego


Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001. Prawo wodne
(Dz. U. z 2005r. Nr 239, poz. 2019 ze zm.), art. 185 ust. 2 ustawy z dnia
27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25 , poz. 150 ze zm.) oraz zgodnie z art. 49 i art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.),


zawiadamiam,
że w Starostwie Powiatowym w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3, w Wołominie,
na wniosek z dnia 25.02.2009r., Gminy Wołomin, ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wołomin, zostało wszczęte postępowanie wodnoprawne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, tj.: odprowadzanie oczyszczonych wód opadowych i roztopowych z przebudowanej drogi wojewódzkiej nr 634 do wód i do ziemi oraz wykonanie urządzeń wodnych na odcinku od skrzyżowania ul. 1 Maja z Al. Niepodległości w Wołominie do skrzyżowania ul. Szosa Jadowska z ul. Ogrodową we wsi Duczki, Gm. Wołomin.

Uwagi i wnioski przed rozstrzygnięciem w przedmiotowej sprawie można składać
w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Wołominie, przy ul. Prądzyńskiego 3 w Wołominie,
w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Nieznany, data: 30.07.2009 r., godz. 15.22
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 30.07.2009 r., godz. 15.22
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
30.07.2009 r., godz. 15.22NieznanyDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 1387 razy.