Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Postępowanie administracyjne wszczęte na wniosek Pana Leszka Kacprzaka, działającego w imieniu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Zielonce Sp. z o.o. (ul. Literacka 20, 05-220 Zielonka)

Postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego, służącego do ujmowania wód podziemnych, tj. studni nr 4 projektowanej na działce ew. nr 50/1 obr. 4-90-05, na terenie istniejącego ujęcia wód podziemnych przy ul. Inżynierskiej w Zielonce.
Wołomin, dnia 30.07.2009r.
WOŚ-6224-37/09Zawiadomienie

o wszczęciu postępowania administracyjnego


Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 239, poz. 2019 ze zm.) oraz art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.)

zawiadamiam,

że w Starostwie Powiatowym w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3, na wniosek z dnia 29.07.2009r., Pana Leszka Kacprzaka, działającego w imieniu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Zielonce Sp. z o.o. zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego, służącego do ujmowania wód podziemnych, tj. studni nr 4 projektowanej na działce ew. nr 50/1 obr. 4-90-05, na terenie istniejącego ujęcia wód podziemnych przy ul. Inżynierskiej w Zielonce.


Zainteresowane strony mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz składać uwagi i wnioski, w Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Wołominie,
ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin (pok. nr 8), w poniedziałki w godz. 9:30 - 16:30 oraz od wtorku do piątku w godzinach 8:30 - 15:30, w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Nieznany, data: 30.07.2009 r., godz. 10.01
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 30.07.2009 r., godz. 10.01
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
30.07.2009 r., godz. 10.01NieznanyDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 1405 razy.