Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Postępowanie administracyjne wszczęte na wniosek Wójta Gminy Klembów, ul. Gen. Fr. Żymierskiego 38, 05-205 Klembów.

Postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, w zakresie odprowadzania ścieków opadowych i roztopowych do ziemi, z nawierzchni utwardzonych ul. Koczorowskiej i części ul. Kolejowej w Ostrówku, oraz wykonanie urządzeń wodnych służących do odprowadzania ww. ścieków (tj. studni chłonnej i wylotu kanalizacji deszczowej do rowu).
Wołomin, dnia 03.06.2009r.
WOŚ-6225-34/09


Zawiadomienie

o wszczęciu postępowania administracyjnego


Na podstawie art. 127 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 18 lipca 2001. Prawo wodne (tekst jednolity Dz.U. z 2005r. Nr 239, poz. 2019 ze zm.) oraz zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia
14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071, z późn. zm.),
zawiadamiam,

że w Starostwie Powiatowym w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3, na wniosek z dnia 03.06.2009r., Wójta Gminy Klembów, ul. Gen. Fr. Żymierskiego 38, 05-205 Klembów, zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, w zakresie odprowadzania ścieków opadowych i roztopowych do ziemi, z nawierzchni utwardzonych ul. Koczorowskiej i części ul. Kolejowej w Ostrówku, oraz wykonanie urządzeń wodnych służących do odprowadzania ww. ścieków (tj. studni chłonnej i wylotu kanalizacji deszczowej do rowu).


Uwagi i wnioski przed rozstrzygnięciem w przedmiotowej sprawie można składać w kancelarii Starostwa Powiatowego w Wołominie, przy ul. Prądzyńskiego 3, w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Nieznany, data: 04.06.2009 r., godz. 10.48
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 04.06.2009 r., godz. 10.48
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
04.06.2009 r., godz. 10.48NieznanyDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 1441 razy.