Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr XXVIII-208/09

w sprawie wyznaczenia podmiotów, w których wykonywana będzie w 2009 roku kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna
Uchwała Nr XXVIII – 208/09
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 25 lutego 2009 r.


w sprawie wyznaczenia podmiotów, w których wykonywana będzie w 2009 roku kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użytecznaNa podstawie art. 56 § 1 i § 3 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. Nr 90, poz. 557 z późn. zm.) i § 3 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 marca 2004 r. w sprawie podmiotów, w których wykonywana jest kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna (Dz. U. nr 56, poz. 544) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje :


§ 1

Wyznacza się następujące podmioty w których wykonywana ma być kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna:
1) Samodzielny Zakład Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej - przez 30 skazanych,
2) Dom Pomocy Społecznej w Zielonce - przez 30 skazanych,
3) Dom Pomocy Społecznej w Radzyminie - przez 20 skazanych,
4) Wydział Dróg Powiatowych Starostwa Powiatowego w Wołominie - przez 10 skazanych.


§ 2

1. Czynności związane z prowadzeniem wykazu podmiotów, w których wykonywana ma być kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna, powierza się Staroście Wołomińskiemu.
2. Przekazanie niniejszej uchwały Prezesowi Sądu Rejonowego w Wołominie powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podstrony:

Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Edward Olszowy, data: 26.02.2009 r.
Wprowadził:Magdalena Rudnik, data: 16.03.2009 r., godz. 13.58
Ostatnia aktualizacja:Magdalena Rudnik, data: 09.09.2010 r., godz. 10.39
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
09.09.2010 r., godz. 10.39Magdalena RudnikEdycja strony
16.03.2009 r., godz. 13.58Magdalena RudnikDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 2596 razy.