Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Postępowanie wodnoprawne wszczęte na wniosek Zastępcy Burmistrza Wołomina (ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wołomin)

Postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych, tj. mostu na rzece Czarnej w km 20+080 oraz przepustów na rowach melioracyjnych „A”, „6” i „B1”, w ramach budowy drogi wojewódzkiej nr 634 – odcinek przedłużenie ul. 1-go Maja w Wołominie przez teren wsi Stare Lipiny, Nowe Lipiny i Duczki do ulicy Szosa Jadowska we wsi Duczki, gm. Wołomin.
Wołomin, dnia 10.12.2008r.
WOŚ-6224-19/08


Zawiadomienie

o wszczęciu postępowania wodnoprawnego


Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2005r. Nr 239, poz. 2019 ze zm.) oraz art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz.1071 ze zm.)

zawiadamiam,

że w Starostwie Powiatowym w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3, na wniosek Zastępcy Burmistrza Wołomina (ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wołomin), z dnia 19.11.2008r., znak: WI.2221-15-7-6/2008, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych, tj. mostu na rzece Czarnej w km 20+080 oraz przepustów na rowach melioracyjnych „A”, „6” i „B1”, w ramach budowy drogi wojewódzkiej nr 634 – odcinek przedłużenie ul. 1-go Maja w Wołominie przez teren wsi Stare Lipiny, Nowe Lipiny i Duczki do ulicy Szosa Jadowska we wsi Duczki, gm. Wołomin.


Uwagi i wnioski przed rozstrzygnięciem w przedmiotowej sprawie można składać w kancelarii Starostwa Powiatowego w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3, w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Nieznany, data: 12.12.2008 r., godz. 10.23
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 12.12.2008 r., godz. 10.23
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
12.12.2008 r., godz. 10.23NieznanyDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 1464 razy.