Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Postępowanie wodnoprawne wszczęte na wniosek Pani Marty Konarskiej, działającego w imieniu Shell Polska Sp. z o.o., ul. Bitwy Warszawskiej 1920r. nr 7a, 02-366 Warszawa

Postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej w Ząbkach ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, z myjni samochodowej na stacji paliw płynnych Shell nr R1006 w Markach przy ul. Piłsudskiego 2.
Wołomin, dnia 17.11.2008r.
WOŚ-6225-51/08

Zawiadomienie

o wszczęciu postępowania wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001. Prawo wodne (Dz.U.
z 2005r. Nr 239, poz. 2019 ze zm.) oraz zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071, z późn. zm.),

zawiadamiam,
że w Starostwie Powiatowym w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3, na wniosek z dnia 07.11.2008r. Pani Marty Konarskiej, działającego w imieniu Shell Polska Sp. z o.o., ul. Bitwy Warszawskiej 1920r. nr 7a, 02-366 Warszawa, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej w Ząbkach ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, z myjni samochodowej na stacji paliw płynnych Shell nr R1006 w Markach przy ul. Piłsudskiego 2.

Uwagi i wnioski przed rozstrzygnięciem w przedmiotowej sprawie można składać
w kancelarii Starostwa Powiatowego w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3, w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Nieznany, data: 17.11.2008 r., godz. 14.15
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 17.11.2008 r., godz. 14.15
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
17.11.2008 r., godz. 14.15NieznanyDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 1412 razy.