Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr XXIV-181/08

w sprawie Programu współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2009 roku
Uchwała Nr XXIV-181/08
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 28 października 2008 r.


w sprawie Programu współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2009 rokuDziałając na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XXX 245/05 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 25 października 2005 r. w sprawie przyjęcia „Karty współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi” Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:


§ 1

Uchwala się „Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2009 roku”, w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.


§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Edward Olszowy

Podstrony:

Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Edward Olszowy, data: 29.10.2008 r.
Wprowadził:Magdalena Rudnik, data: 03.11.2008 r., godz. 14.54
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 05.04.2013 r., godz. 12.25
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
05.04.2013 r., godz. 12.25Małgorzata JeznachEdycja strony
09.09.2010 r., godz. 11.22Magdalena RudnikEdycja strony
03.11.2008 r., godz. 14.54Magdalena RudnikDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 2499 razy.