Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Postępowanie wodnoprawne wszczęte na wniosek Pana Henryka Leśny, działającego w imieniu Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A., ul. Chemików 7, 09-411 Płock

Postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, tj. odprowadzanie ścieków opadowych poprzez rów G do wód rzeki Czarnej, z terenu Stacji Paliw PKN ORLEN S.A. nr 483 w Wołominie przy ul. Geodetów 40 (dz. nr ew. 1, 2 i 3 obr. 10).
Wołomin, dnia 03.10.2008r.
WOŚ-6225-44/08

Zawiadomienie

o wszczęciu postępowania wodnoprawnego


Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001. Prawo wodne (Dz.U. z 2005r. Nr 239, poz. 2019 ze zm.) oraz zgodnie z art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071, z późn. zm.),

zawiadamiam,
że w Starostwie Powiatowym w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3, na wniosek z dnia 16.09.2008r. Pana Henryka Leśny, działającego w imieniu Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A., ul. Chemików 7, 09-411 Płock, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, tj. odprowadzanie ścieków opadowych poprzez rów G do wód rzeki Czarnej, z terenu Stacji Paliw PKN ORLEN S.A. nr 483 w Wołominie przy ul. Geodetów 40 (dz. nr ew. 1, 2 i 3 obr. 10).


Uwagi i wnioski przed rozstrzygnięciem w przedmiotowej sprawie można składać w kancelarii Starostwa Powiatowego w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3, w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Nieznany, data: 03.10.2008 r., godz. 14.07
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 03.10.2008 r., godz. 14.07
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
03.10.2008 r., godz. 14.07NieznanyDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 1442 razy.