Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Postepowanie wodnoprawne wszczete na wniosek Urzędu Miasta Zielonka, ul. Lipowa 5, 05-220 Zielonka.

Postepowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, tj. odprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych poprzez istniejący wylot do rzeki Długiej w km 9+720, z nawierzchni utwardzonych zlewni ul. Mazurskiej w Zielonce.
Wołomin, dnia 21.07.2008r.
WOŚ-6225-22/2117/08


Zawiadomienie

o wszczęciu postępowania wodnoprawnego


Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz.U. z 2005r. Nr 239, poz. 2019 ze zm) oraz zgodnie z art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071,
z późn. zm.),

zawiadamiam,
że w Starostwie Powiatowym w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3, na wniosek z dnia 14.07.2008r. Urzędu Miasta Zielonka, ul. Lipowa 5, 05-220 Zielonka, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, tj. odprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych poprzez istniejący wylot do rzeki Długiej w km 9+720, z nawierzchni utwardzonych zlewni fragmentu ul. Mazurskiej w Zielonce.


Uwagi i wnioski przed rozstrzygnięciem w przedmiotowej sprawie można składać w terminie 14 dni w kancelarii Starostwa Powiatowego w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Nieznany, data: 22.07.2008 r., godz. 10.58
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 22.07.2008 r., godz. 10.58
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
22.07.2008 r., godz. 10.58NieznanyDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 1612 razy.