Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Postępowanie wodnoprawne wszczęte na wniosek Zakładu Przetwórstwa Mięsnego SOBSMAK Sp. z o.o., ul. Szosa Jadowska 54, 05-200 Wołomin.

Pozowlenie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, tj. odprowadzanie istniejącą kanalizacją deszczową ścieków opadowych i roztopowych do wód rzeki Czarnej w km 20+070, z terenu Zakładu Przetwórstwa Mięsnego „SOBSMAK” Sp. z o.o., zlokalizowanego przy ul. Szosa Jadowska 54 w Wołominie (dz. nr ew. 163/2 i 164/1 obr. 03 w Wołominie).
Wołomin, dnia 16.07.2008r.

WOŚ-6225-21/2087/08


Zawiadomienie

o wszczęciu postępowania wodnoprawnego


Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001. Prawo wodne (Dz.U. z 2005r. Nr 239, poz. 2019 ze zm.) oraz zgodnie z art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071, z późn. zm.),

zawiadamiam,
że w Starostwie Powiatowym w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3, na wniosek z dnia 30.06.2008r. przedstawiciela Zakładu Przetwórstwa Mięsnego SOBSMAK Sp. z o.o., ul. Szosa Jadowska 54, 05-200 Wołomin, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, tj. odprowadzanie istniejącą kanalizacją deszczową ścieków opadowych i roztopowych do wód rzeki Czarnej w km 20+070, z terenu Zakładu Przetwórstwa Mięsnego „SOBSMAK” Sp. z o.o., zlokalizowanego przy ul. Szosa Jadowska 54 w Wołominie (dz. nr ew. 163/2 i 164/1 obr. 03 w Wołominie).


Uwagi i wnioski przed rozstrzygnięciem w przedmiotowej sprawie można składać w kancelarii Starostwa Powiatowego w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3, w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Nieznany, data: 17.07.2008 r., godz. 09.50
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 17.07.2008 r., godz. 09.50
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
17.07.2008 r., godz. 09.50NieznanyDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 1426 razy.